2 min lezen

Gebrekkige levering, maar te laat geklaagd? Toch betalen.

NL

Een Griekse partij verkocht vijf ladingen bevroren palingen aan een koper in Nederland. De koper betaalt deze facturen niet en stelt zich op het standpunt dat de palingen niet goed waren. De koper had deze klacht pas acht maanden na ontvangst aan de verkoper medegedeeld. De rechtbank oordeelde in een recente uitspraak dat de koper de openstaande facturen toch moest betalen. Advocaat verbintenissenrecht Geertje Strik legt uit waarom.

Beroep op non-conformiteit

Partijen hadden een jarenlange handelsrelatie van wel dertig jaar met elkaar. De verkoper liet de palingen in Griekenland schoonmaken, inzouten, verpakken en invriezen. De paling werd daarna naar Nederland vervoerd naar de koper. De laatste vijf ladingen palingen betaalde koper niet. Volgens de verkoper moest de koper ongeveer nog € 117.000,- betalen. De koper stelde dat de palingen niet goed waren en dat hij daarom niet hoefde te betalen. De palingen zouden niet de juiste zijn (wild in plaats van gekweekt), waren niet goed gesorteerd en waren niet goed verpakt waardoor de kleur en de smaak was veranderd. Koper stelde dat paling daardoor onverkoopbaar was. Dit meldde de koper pas acht maanden na ontvangst aan verkoper.

Keuringsplicht

De rechtbank oordeelt dit geschil aan de hand van het Weens Koopverdrag Verdrag waarin de koop van roerende zaken tussen internationale partijen is geregeld.
» Meer over weens Koopverdrag
Weens Koopverdrag
. Dit verdrag is van toepassing omdat het een internationaal geschil betreft en Nederland en Griekenland partij zijn bij dit verdrag. De rechtbank oordeelt dat op grond van dit verdrag de koper verplicht was om de palingen direct bij ontvangst te keuren, omdat de palingen bederfelijk zijn. Het lag op de weg van koper om een van de palingen te ontdooien en te keuren bij ontvangst.

Klachtplicht tekortkomingen

Als de koper dit had gedaan, had hij ontdekt dat er tekortkomingen waren. Het ging hier namelijk om tekortkomingen die bij een eenvoudige keuring makkelijk ontdekt hadden kunnen worden. De rechtbank is van oordeel dat de koper de tekortkomingen eerder had kunnen ontdekken. Na het ontdekken, of behoren te ontdekken, van tekortkomingen is het zaak om zo snel mogelijk te klagen. Wanneer dit niet op tijd gebeurt, verliest de koper het recht om zich op de tekortkomingen te beroepen op grond van het Weens Koopverdrag. Het hangt van het geval af wanneer de klachttermijn begint te lopen en hoe lang de termijn is om te kunnen klagen.

Koper had te laat geklaagd

Naar het oordeel van de rechtbank was de klachttermijn direct gaan lopen en gold hier een korte klachttermijn omdat palingen bederfelijk zijn. De koper had dus veel eerder moeten klagen dan acht maanden na ontvangst. De koper kon zich er niet meer op beroepen dat de palingen niet goed waren en moest de volledige facturen betalen aan de verkoper.

Conclusie

Keur producten zo snel mogelijk en klaag op tijd over tekortkomingen. Wanneer bederfelijke goed Goederen zijn alle zaken en alle vermogensrechten.
» Meer over goed
goederen
worden gekocht, maar deze worden bevroren geleverd, moet er een klein gedeelte ontdooid worden om te kunnen controleren op fouten. Bovendien geldt bij bederfelijk waar een korte klachttermijn en moet er dus snel geklaagd worden. Wanneer niet op tijd wordt geklaagd, is het niet meer mogelijk om een beroep te doen op tekortkomingen.

Geertje Strik

Geertje Strik

Sinds augustus 2021 is Geertje als advocaat verbonden aan AMS Advocaten, waar zij zich richt op de civielrechtelijke advies- en procespraktijk.

Ravel Residence