Terug
W

Weens Koopverdrag

Het Weens Koopverdrag is van toepassing op internationale koop van roerende zaken tussen professionele partijen. Deze partijen moeten ofwel zelf partij zijn bij het verdrag of het recht van toepassing hebben verklaard van een land dat partij is bij dit verdrag. Het verdrag is door meer dan 85 staten is bekrachtigd, waaronder de meeste Westerse en Europese staten (met uitzondering van het Verenigd Koninkrijk en Ierland).

Koop roerende zaken

Het Weens Koopverdrag ziet alleen op de koop van roerende zaken tussen professionele partijen en dus niet op consumentenkoop De koop van een roerende zaak door een particulier bij een bedrijf.
» Meer over consumentenkoop
consumentenkoop
. Ook valt de koop van onroerende zaak Onroerend zaken zijn o.m. de grond en gebouwen en werken die duurzaam met de grond zijn verenigd.
» Meer over onroerende zaak
onroerend goed
en Intellectueel eigendom Het het meest omvattende recht dat men op een zaak kan hebben. Eigendom is het recht om over een zaak (stuk grond, voorwerp, hoeveelheid geld enz.) naar eigen goeddunken te beschikken.
» Meer over eigendom
Eigendom
buiten de reikwijdte van het bedrag. Wel wordt aangenomen dat onder de definitie koop ook de ruil, de huurkoop De koopovereenkomst waarbij de zaak wel aan koper wordt geleverd maar pas in eigendom overgaat als de koopprijs is afbetaald.
» Meer over huurkoop
huurkoop
en de financial lease De overeenkomst waarbij een leasemaatschappij de aanschaf van een zaak financiert en vervolgens aan de gebruiker verhuurt met de intentie de zaak uiteindelijk te verkopen.
» Meer over lease
lease
valt.
Het Weens Koopverdrag regelt onder meer de volgende zaken: hoe en wanneer een koopovereenkomst De overeenkomst waarbij de verkoper zich verbindt een zaak te geven aan de koper tegen betaling van een prijs.
» Meer over koopovereenkomst
koopovereenkomst
tot stand komt, wat geldt als de geleverde zaken niet voldoen (non-conform zijn), hoe de koopovereenkomst kan worden ontbonden, hoe het zit met schadevergoeding en het verdrag bevat ook een regeling voor vervoer en betaling.

Uitsluiting toepassing Weens Koopverdrag

Meestal is het Weens Koopverdrag automatisch van toepassing omdat de contractpartijen het recht van toepassing hebben verklaard van een land dat partij is bij het verdrag. Indien een partij toch het Weens Koopverdrag wil uitsluiten, dan dient zij dit expliciet in haar overeenkomst Een meerzijdige rechtshandeling, waarbij een of meer partijen jegens een of meer andere partijen een verbintenis aangaan.
» Meer over overeenkomst
overeenkomst
of algemene voorwaarden op te nemen. Dit kan vrij simpel door de volgende tekst te vermelden: “De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.”

 

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op