Terug
h

huurkoop

De koopovereenkomst De overeenkomst waarbij de verkoper zich verbindt een zaak te geven aan de koper tegen betaling van een prijs.
» Meer over koopovereenkomst
koopovereenkomst
op afbetaling waarbij partijen hebben afgesproken dat de verkochte zaak wel wordt afgeleverd aan de koper maar pas in eigendom Het het meest omvattende recht dat men op een zaak kan hebben. Eigendom is het recht om over een zaak (stuk grond, voorwerp, hoeveelheid geld enz.) naar eigen goeddunken te beschikken.
» Meer over eigendom
eigendom
overgaat als de volledige koopprijs is voldaan.

Huurkoop lijkt op de koop op afstand maar waar bij koop of afstand de verkochte zaak direct bij aflevering overgaat in eigendom (ook al moet de koopprijs nog worden afbetaald), is bij huurkoop sprake van een opschortende voorwaarde Bij een opschortende voorwaarde vangt de werking van een verbintenis pas aan als een toekomstige gebeurtenis heeft plaatsgevonden.
» Meer over opschortende voorwaarde
opschortende voorwaarde
: de koper wordt bij juridisch eigenaar als alle betalingstermijnen zijn voldaan. Deze financieringswijze (het is een vorm van kredietverstrekking) komt vaak voor bij de koop van auto’s en biedt de verkoper meer bescherming dan bij koop op afstand (deze vorm komt dan ook maar weinig meer voor).

Huurkoop verschilt van lease De overeenkomst waarbij een leasemaatschappij de aanschaf van een zaak financiert en vervolgens aan de gebruiker verhuurt met de intentie de zaak uiteindelijk te verkopen.
» Meer over lease
lease
in die zin dat bij lease de eigendomsoverdracht aan het einde van de leaseperiode optioneel is. Bij huurkoop geschiedt de overdracht Overdracht is het overdragen van een recht (indien het een recht van eigendom betreft: in eigendom) aan een ander.
» Meer over overdracht
overdracht
van rechtswege aan het einde van de afbetaling.

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op