Terug
o

opschortende voorwaarde

Bij een opschortende voorwaarde vangt de werking van een verbintenis pas aan als een toekomstige gebeurtenis heeft plaatsgevonden. Bijvoorbeeld een goedkeuringsvoorbehoud in een contract Een akte (schriftelijke vastlegging) van een overeenkomst.
» Meer over contract
contract
houdt in dat er pas sprake is van een overeenkomst Een meerzijdige rechtshandeling, waarbij een of meer partijen jegens een of meer andere partijen een verbintenis aangaan.
» Meer over overeenkomst
overeenkomst
wanneer goedkeuring is verleend door bv. het bestuur. De opschortende voorwaarde is dan vervuld.

Wordt een overeenkomst nagekomen vóór dat de opschortende voorwaarde is vervuld, dan geschiedt dit onverschuldigd omdat de verbintenis pas aanvangt met de vervulling van de opschortende voorwaarde.

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op