3 min lezen

BKR-registratie van ondernemer in opstartende fase verwijderd

NL

Wanneer moet een BKR-registratie verwijderd worden? Er zijn verschillende omstandigheden die een rol spelen bij de beoordeling of een BKR-registratie verwijderd moet worden. Advocaat Geertje Strik bespreekt het antwoord op deze vraag aan de hand van een recente uitspraak van de rechtbank Midden-Nederland.

Betalingsachterstand

X had voor zijn eenmanszaak een auto geleased bij Volkswagen. Op een bepaald moment ontstond een betalingsachterstand. Volkswagen heeft daarom in februari 2019 een achterstandscode (code A) laten plaatsen door stichting Een stichting is een door een rechtshandeling in het leven geroepen rechtspersoon zonder leden of aandeelhouders.
» Meer over stichting
Stichting
Bureau Krediet Registratie (BKR). X wordt gehinderd door deze registratie en wil dat de BKR-registratie wordt verwijderd.

Achtergrond BKR-registratie

Wanneer een kredietnemer (hier X) een achterstand op een krediet laat ontstaan, dan is de kredietverstrekker (in dit geval Volkswagen) verplicht om de betalingsachterstand te melden bij het BKR.

Doel BKR-registratie

Het doel van een BKR-registratie is tweeledig: enerzijds moet de consument Een natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
» Meer over consument
consument
worden beschermd tegen overkreditering, anderzijds moeten kredietverstrekkers beschermd worden tegen problematische kredietnemers.

Persoonsgegevens verwerken

Bij het doen van een BKR-registratie worden de persoonsgegevens van de kredietnemer verstrekt. X kon daarom bezwaar maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens bij Volkswagen.

Verzoek tot verwijdering rechter

In deze zaak wilde Volkswagen na een belangenafweging de persoonsgegevens van X niet verwijderen. X maakte daarom een procedure aanhangig. De rechter werd gevraagd om deze belangenafweging te maken tussen enerzijds het belang van Volkswagen om consumenten te beschermen tegen overkreditering en om andere kredietinstellingen te waarschuwen en anderzijds het belang van X bij verwijdering van de registratie.

Belang kredietnemer

Volgens vaste rechtspraak kunnen verschillende omstandigheden een rol spelen bij de beoordeling van het bezwaar van een kredietnemer. Dit kan bijvoorbeeld zijn:

  • de omvang van de schuld;
  • de reden voor het ontstaan van de schuld;
  • of de kredietnemer financieel stabiel is;
  • hoe lang het aflossen van de schuld heeft geduurd;
  • of de kredietnemer in de weg wordt gestaan door de BKR-registratie bij de aanschaf van een nieuwe woning.

Een kredietgever kan zich niet enkel op het standpunt beroepen dat het melden van betalingsachterstanden haar wettelijke plicht is of door alleen te verwijzen naar de regel dat een BKR-registratie vijf jaar zichtbaar blijft.

Standpunt Volkswagen

Volgens Volkswagen moest de BKR-registratie in stand worden gehouden, omdat X binnen negen maanden meerdere achterstanden had laten ontstaan en in totaal 25% van de automatische incasso’s had gestorneerd. Volkswagen had X verschillende keren aangemaand. Op het moment van registratie had X een achterstand van drie maanden.

Ondernemer in opstartende fase

De rechtbank oordeelde dat de BKR-registratie verwijderd moest worden. X had niet betaald omdat hij geen geld had, maar omdat zijn administratie niet op orde was. X was een ondernemer in opstartende fase. Bovendien ging het om een kleine achterstand van ongeveer € 550,- en was de betalingsachterstand binnen één maand voldaan.

Beletsel voor financiering woning

Verder is X altijd financieel stabiel geweest. Daarnaast vond de rechtbank het van belang dat de BKR-registratie voor X een beletsel vormde bij de aanschaf van een woning en ook bij het huren van een woning. Tot slot was er inmiddels 2,5 jaar verstreken sinds de BKR-registratie.

Conclusie

Er zijn verschillende omstandigheden die een rol spelen bij het oordeel of een BKR-registratie moet worden verwijderd. Dit is altijd afhankelijk van de situatie. AMS Advocaten heeft veel ervaring in het verwijderen van BKR-registraties en staat partijen regelmatig met succes bij, zowel buiten rechte als in een procedure.

Geertje Strik

Geertje Strik

Sinds augustus 2021 is Geertje als advocaat verbonden aan AMS Advocaten, waar zij zich richt op de civielrechtelijke advies- en procespraktijk.

Ravel Residence