Het verwijderen van een BKR-registratie

De hypotheekrente staat nog steeds laag en de huizenmarkt is weer meer in beweging. Je besluit daarom een huis te kopen, maar je krijgt de hypotheek niet rond vanwege een BKR-registratie. Kun je deze BKR-registratie laten verwijderen? Aansprakelijkheidsrecht-advocaat Gea Flapper bespreekt aan de hand van de recente rechtspraak de omstandigheden die een belangrijke rol spelen.

Wat is het doel van een BKR-registratie

Het doel van de BKR-registratie is het waarschuwen van kredietverleners tegen personen met een problematisch kredietverleden en het beschermen van de betrokkene (in dit geval de koper die een hypotheekschuld wenst aan te gaan) tegen het lichtvaardig aangaan van nieuwe schulden (zoals een hypotheekschuld).

Vijfjaarstermijn

Een BKR-registratie is vijf jaar zichtbaar voor personen en/of bedrijven aan wie die gegevens verstrekt mogen worden, zoals kredietverstrekkers. Dit is om te voorkomen dat er in die periode nieuwe problematische schuldposities ontstaan.

BKR-registratie voortijdig verwijderen

Ook indien de BKR-registratie terecht is gedaan en dus gerechtvaardigd was, dient die registratie voortijdig te worden verwijderd wanneer het doel dat die registratie dient niet langer opweegt tegen de belangen van de koper bij het verwijderen daarvan.

Proportionaliteit en subsidiariteit

Er dient in dat geval een belangenafweging plaats te vinden. De Hoge Raad oordeelde in zijn arrest dat daarbij gekeken dient te worden naar de beginselen van proportionaliteit – is het middel van de BKR-registratie in verhouding met het doel dat ermee gediend wordt? – en subsidiariteit – kan dit doel in redelijkheid niet op een andere voor de koper minder nadelige manier worden bereikt?

Belangenafweging

Bij deze belangenafweging moeten de omstandigheden van het geval in acht worden genomen. De koper zal omstandigheden moeten stellen die maken dat de BKR-registratie moet worden opgeheven en dat de belangenafweging in zijn voordeel dient uit te vallen.

Belangrijke omstandigheden

Uit de rechtspraak volgt dat onder meer de volgende omstandigheden een belangrijke rol spelen bij de afweging:

  • hoe de schuld is ontstaan;
  • door wie de schuld is ontstaan;
  • de hoogte van de schuld;
  • of de schuld al volledig is afgelost;
  • het betaalverleden;
  • hoelang geleden de schuld is afgelost;
  • of er in de periode daarna nieuwe schulden zijn ontstaan;
  • of er sprake is van een stabiele financiële situatie;
  • hoelang er al sprake is van een stabiele financiële situatie;
  • of er een belang is bij de verwijdering van de BKR-registratie.

Zwaarwegend belang bij de verwijdering van de BKR-registratie

De koper dient in dat geval voldoende te onderbouwen dat hij een zwaarwegend belang heeft om een hypotheekaanvraag te kunnen doen, zonder te worden gehinderd door de BKR-codering. Hij dient bijvoorbeeld aan te tonen dat hij er belang bij heeft om te verhuizen, dat hij nu de mogelijkheid heeft om een woning te kopen voor een aantrekkelijke prijs en dat hij door de negatieve BKR-codering de hypotheek moeilijk rond krijgt onder gunstige voorwaarden.

More in Aansprakelijkheidsrecht
Opgelegde boete verhalen op hypotheekadviseur: wanneer is dit mogelijk?

Het komt regelmatig voor dat verkopers een koopcontract ontbinden, omdat kopers de hypotheek niet tijdig rondkrijgen en zich niet (tijdig)...

Close