3 min lezen

Vermogensbeheerder aansprakelijk voor schade particuliere belegger

NL

Dat beleggen in aandeel De gedeelten waarin het kapitaal van een BV of NV is verdeeld.
» Meer over aandeel
aandelen
niet zonder risico is, weet intussen iedereen. Maar dat ook de vermogensbeheerder die in opdracht De overeenkomst waarbij iemand anders dan op grond van een arbeidsovereenkomst diensten verrichten voor een opdrachtgever.
» Meer over opdracht
opdracht
van een particulier vermogen belegt in aandelen een risico loopt als de koersen dalen, komt minder vaak voor. In een uitspraak van het hof Den Bosch wordt een assurantiekantoor dat zonder deskundigheid en ervaring vermogen van een cliënt op de beurs verloor, aansprakelijk gesteld voor de schade. Advocaat verbintenissenrecht Marco Guit licht toe.

Onervaren kantoor belegt aandelen particulier

Cliënt X doet sinds jaar en dag zaken met assurantiekantoor CS Adviesgroep en heeft een bevriende band opgebouwd met de directie. Cliënt verzoekt CS Adviesgroep op een gegeven moment zijn vermogen te beleggen in aandelen omdat hij meer rendement wil dan hij op dat moment krijgt bij zijn bank. Partijen sluiten een beheersovereenkomst op grond waarvan CS Adviesgroep vermogen van cliënt zal investeren en beleggen. Dit behoort echter niet tot de expertise van het kantoor en CS Groep heeft zelfs geen enkele ervaring met beleggen in aandelen.

Vermogen risicovol belegd: cliënt verliest alles

De cliënt stelt in fasen ruim € 250.000 ter beschikking Uitspraak in een verzoekschriftprocedure
» Meer over beschikking
beschikking
aan CS Adviesgroep. Het bedrag wordt met name belegd in aandelen en opties, doch zonder positief resultaat. Sterker nog: de waarde van de effectenportefeuille is na een aantal jaar volledig verdampt. Cliënt ziet niets meer terug van zijn € 250.000. Hij is ook niet volledig op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen van zijn portefeuille. Cliënt schakelt een advocaat in en deze besluit het verloren geld terug te vorderen in een dagvaardingsprocedure. Na een bodemprocedure De gerechtelijke procedure waarin een geschil definitief wordt beslist.
» Meer over bodemprocedure
bodemprocedure
, waarin de vordering van cliënt wordt toegewezen, wordt het geschil in hoger beroep aan het hof voorgelegd.

Beroepsaansprakelijkheid vermogensbeheerder

De essentie van de zaak is de vraag of er sprake is van beroepsaansprakelijkheid van de vermogensbeheerder. Wij schreven al eerder over beroepsaansprakelijkheid van de notaris en de beroepsaansprakelijkheid van de makelaar.  Het hof overweegt allereerst dat een vermogensbeheerder tot taak heeft het vermogen zelfstandig te beheren en zal daartoe voor rekening van de opdrachtgever naar eigen inzicht aan- en verkooptransacties verrichten. Voorts dient de beheerder het aan hem toevertrouwde vermogen te beheren zoals van een redelijk bekwaam en redelijk handelend vermogensbeheerder mag worden verwacht.

Zorgplicht vermogensbeheerder ernstig geschonden

Het hof oordeelde dat de vermogensbeheerder –onder meer- haar zorgplicht De verplichting van een opdrachtnemer om de zorg van een goed opdrachtnemer in acht te nemen.
» Meer over zorgplicht
zorgplicht
heeft geschonden en uit dien hoofde aansprakelijk is. De beheerder heeft het vermogen zeer risicovol belegd terwijl zij naar eigen zeggen niet deskundig was op het gebied van beleggingen. Zij was immers een assurantiekantoor en had meer verstand van verzekeren. CS Groep wordt voorts verweten dat zij heeft nagelaten vooraf een beleggingsprofiel op te stellen en ook cliënt niet heeft geïnformeerd naar beleggingsdoelstellingen. De vordering werd voor 75% toegewezen.

Advocaat bij aansprakelijkheid vermogensbeheerder

Onder normale omstandigheden zal het niet makkelijk zijn om een vermogensbeheerder of een financieel tussenpersoon aansprakelijk te stellen voor verliezen ten gevolge van het kelderen van aandelen. Een kans op hoger rendement gaat immers niet zonder risico. In dit geval werd de vermogensbeheerder veroordeeld om het beginvermogen van cliënt grotendeels te vergoeden omdat zij haar zorgplicht had geschonden. Het risico van het zeer slechte beheer komt niet voor rekening van cliënt. Vermoedt u dat uw financieel adviseur zijn zorgplicht schendt, dan doet u er goed aan een advocaat de zaak te laten bekijken. Wellicht is de financieel adviseur (gedeeltelijk) aansprakelijk.

Marco Guit

Marco Guit

Marco adviseert en procedeert vooral op het gebied van insolventierecht en bouwrecht. Volg Marco ook op LinkedIn of Twitter.
Ravel Residence