3 min lezen

Rechter beperkt duur concurrentiebeding

NL

Het concurrentiebeding De contractuele beperking voor een werknemer om na beëindiging van het dienstverband werkzaam te zijn in concurrerende functies of in een zekere aan de werkgever gerelateerde branche.
» Meer over concurrentiebeding
concurrentiebeding
is niet meer weg te denken uit de arbeidsovereenkomst De overeenkomst waarbij de ene partij, de werknemer, zich verbindt in dienst van de andere partij, de werkgever, tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten.
» Meer over arbeidsovereenkomst
arbeidsovereenkomst
. Eerder dit jaar schreven wij al over de trend dat verzoeken van werknemers om ontheven te worden uit concurrentiebeding en relatiebeding steeds vaker worden afgewezen. In een recent arrest van het Hof Arnhem wordt deze trend bevestigd: het concurrentiebeding of relatiebeding Een relatiebeding is een afspraak tussen een werkgever en een werknemer die de werknemer verbiedt na het einde van de arbeidsovereenkomst werkzaam te zijn voor klanten of relaties van de werkgever.
» Meer over relatiebeding
relatiebeding
blijft in principe in stand, maar de duur van het beding wordt beperkt. Advocaat arbeidsrecht Sander Schouten licht toe.

 

Werking concurrentiebeding: boete bij overtreding

In de zaak die diende bij het Hof Arnhem was er tussen partijen, werknemer X en bedrijf DiMS, een arbeidscontract gesloten voor 12 maanden waarin een concurrentiebeding was opgenomen welke inhield dat X binnen 2 jaar na einde van het dienstverband niet was toegestaan concurrerende werkzaamheden te verrichten in Nederland en België. Bij overtreding van dit beding zou een direct opeisbare boete van
€ 25.000,- worden verbeurd.

Werknemer raakt werkloos en vindt baan bij concurrent

X meldt zich na 7 maanden ziek en blijft thuis. DiMS laat X vervolgens weten het éénjarige contract Een akte (schriftelijke vastlegging) van een overeenkomst.
» Meer over contract
contract
met X niet te willen verlengen. X raakt dus werkloos maar wordt al snel een baan aangeboden bij concurrerend bedrijf Efi. Gebonden aan zijn concurrentiebeding kan X niet zomaar in dienst treden bij de firma Efi. Hij loopt dan het risico op een aanzienlijke boete. X vordert daarom bij de rechtbank in een kort geding procedure onder meer het concurrentiebeding te schorsen, in ieder geval ten aanzien van Efi, dan wel de duur van het concurrentiebeding te matigen.

Belangenafweging bij verzoek vernietiging concurrentiebeding

Het concurrentiebeding beperkt een (ex)werknemer gedurende een bepaalde tijd in zijn mogelijkheden om na het eindigen van zijn vorige dienstverband in een bepaalde beroepsgroep werkzaam te zijn. Op grond van artikel 7:753 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek kan de rechter een concurrentiebeding geheel of gedeeltelijk vernietigen op grond dat, in verhouding tot het te beschermen belang van de werkgever, de werknemer door dat beding onbillijk wordt benadeeld. Het Hof overweegt in het kader van deze belangenafweging dat het belang van DiMS bij handhaving van het beding voldoende is gebleken. Efi is immers een belangrijke concurrent. Daarentegen heeft X belang bij schorsing omdat hij werkloos is en geen inkomen geniet.

Compromis Hof: duur concurrentiebeding wordt beperkt

Het Hof overweegt allereerst dat het concurrentiebeding betrekkelijk ruim is met een duur van 2 jaar op een dienstverband van slechts 12 maanden. Bovendien heeft X van deze 12 maanden dienstbetrekking feitelijk 7 maanden gewerkt. De werkzaamheden die X heeft verricht zijn aldus beperkt gebleven en hebben niet zozeer gezien op sales gerichte activiteiten. Het Hof acht het niet aannemelijk dat X in zijn functie bij DiMS in substantiële zin van bedrijfsgevoelige informatie heeft kennisgenomen. Om aan beide belangen van partijen tegemoet te komen wordt het concurrentiebeding wel in stand gelaten maar de duur wordt beperkt tot 6 maanden na afloop van het dienstverband.

Advocaat bij geschil concurrentiebeding

De rechter weegt, zoals uit de uitspraak blijkt, alle omstandigheden mee bij een verzoek om ontheffing uit het concurrentiebeding. De arbeidsrecht advocaten van advocatenkantoor AMS Advocaten in Amsterdam hebben veel ervaring in dergelijke geschillen en staan u graag bij indien u te maken heeft met een dergelijk geschil.

Sander Schouten

Sander Schouten

Sander is sinds 2001 advocaat. Hij heeft bij twee middelgrote advocatenkantoren in Amsterdam ervaring opgedaan. Sander legt zich voornamelijk toe op de rechtsgebieden ondernemingsrecht, insolventierecht, verbintenissenrecht en arbeidsrecht. Volg Sander op LinkedIn of Twitter.
Ravel Residence