Bestuurders opgelet! Nieuwe wetgeving voor het jaarrekeningenrecht

Met ingang van 1 november 2015 is de Uitvoeringswet richtlijn jaarrekening in werking getreden. Deze wet zorgt op korte termijn al voor veranderingen op het gebied van het jaarrekeningenrecht. Wat staat er op stapel? Advocaat Hidde Reitsma legt uit.

 

 

Implementatie Europese richtlijn jaarrekeningenrecht

Met de Uitvoeringswet richtlijn jaarrekening implementeert Nederland de Europese richtlijn 2013/34/EU, en daarmee Europese wetgeving in ons nationale recht. Doel van deze richtlijn, en verschillende besluiten die tegelijkertijd in werking zullen treden, is modernisering, vereenvoudiging en harmonisering van het jaarrekeningenrecht, alsook het verlichten van administratieve lasten.

Verkorting publicatie termijn

Tot op heden gold op grond van artikel 2:394 BW een termijn van acht dagen voor openbaarmaking van de jaarrekening na vaststelling (lid 1), en een (uiterste) termijn van dertien maanden voor publicatie van de jaarrekening (lid 3) door de rechtspersoon Het BW kent geen algemene definitie van rechtspersoon.
» Meer over rechtspersoon
rechtspersoon
. Deze laatste termijn wordt op grond van artikel 30 van de Uitvoeringswet verkort van dertien naar maximaal twaalf maanden. De verkorte termijn zal gaan gelden voor boekjaren die op of na 1 januari 2016 beginnen.

Bestuurders: let op nieuwe termijn

Bestuurders dienen de nieuwe publicatietermijn in de toekomst in de gaten te houden. Immers, een bestuurder kan hoofdelijke aansprakelijkheid schuldenaren gezamenlijk aansprakelijk voor een en dezelfde schuld. Betaling van de een werkt bevrijdend voor de ander, jegens de schuldeiser.
» Meer over hoofdelijke aansprakelijkheid
hoofdelijk
aansprakelijk gehouden worden voor het tekort in de boedel, het bedrag van de schulden voor zover deze niet door vereffening Liquidatie van een ontbonden rechtspersoon of op de afwikkeling van een nalatenschap
» Meer over vereffening
vereffening
van de overige baten in het faillissement kunnen worden voldaan, indien de bestuurder zijn taak kennelijk onbehoorlijk heeft vervuld en aannemelijk is dat dit een belangrijke oorzaak is van het faillissement. Indien niet wordt voldaan aan tijdige publicatie op grond van artikel 2:394 BW wordt op grond van artikel 2:248 lid 2 onbehoorlijke taakvervulling aangenomen en wordt tevens vermoed dat de onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak is van het faillissement.

De Uitvoeringswet omvat tevens verschillende wijzigingen voor wat betreft de inrichting en toelichting op en van de winst en verlies rekening, de balans en de jaarrekening. De wijze waarop afschrijving van goodwill dient plaats te vinden wordt aangepast, net als termijnen met betrekking tot het opstellen van jaarstukken. Opvallend is daarnaast dat de term jaarverslag verdwijnt en in de toekomst zal worden vervangen door de aanduiding; bestuursverslag.

Banken en verzekeraars uitgezonderd

Deze nieuwe wetgeving geldt niet voor banken of verzekeraars. Voor deze instanties blijven de geconsolideerde jaarrekening van banken en andere financiële instellingen en richtlijn betreffende de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening van verzekeringsondernemingen van toepassing.

Advocatenkantoor gespecialiseerd in ondernemingsrecht

De advocaten van AMS hebben jarenlange ervaring in het ondernemingsrecht. Bij AMS zijn tevens advocaten op het gebied van het faillissementsrecht en ervaren curatoren werkzaam. Wij adviseren met regelmaat ondernemers en bestuurders in geval van (mogelijk) te late publicatie of bestuurdersaansprakelijkheid.

Meer in Ondernemingsrecht
Advocaat huurrecht bedrijfsruimte - AMS Advocaten in Amsterdam en Naarden
Inspanningsverplichting koper bij earn-out regeling? AMS legt uit!

Als bij een overname een earn-out regeling wordt gesloten, dan betekent dit dat de verkoper recht heeft op een aanvullende...

Sluiten