AMS Advocaten ondersteunt de UvA bij internationale pleitwedstrijd

AMS Advocaten heeft zich verbonden aan de Universiteit van Amsterdam (UvA) door haar deelname aan de Willem C. Vis Moot Court: een gerenommeerde internationale pleitwedstrijd aan de hand van een fictieve casus, waarop arbitrage Particuliere geschillenbeslechting buiten de overheidsrechtspraak om.
» Meer over arbitrage
arbitrage
van toepassing is verklaard. AMS Advocaten wenst de deelnemende studenten en hun begeleiders veel succes bij de voorbereidingen en hoopt te kunnen bijdragen aan een leerzame ervaring. 

Pleitwedstrijd internationaal handelsrecht

De Willem C. Vis Moot Court is een pleitwedstrijd op het gebied van internationaal handelsrecht. Studenten van meer dan 300 universiteiten van over de hele wereld nemen jaarlijks deel aan deze academische wedstrijd, waarvan de finale plaatsvindt in Wenen en Hong Kong. Aan de wedstrijd zijn ook talloze hoogleraren, arbiters en advocaten verbonden.

Fictief juridisch geschil

Centraal staat een fictief contractueel geschil tussen twee internationale handelspartners. Partijen hebben voor hun geschillenbeslechting gekozen voor arbitrage voor een arbitrage-instituut (dit jaar de Vienna International Arbitration Centre). De studenten zullen gedurende 6 maanden  – als ware het een werkelijk juridisch geschil – voor beide partijen processtukken opstellen. In Wenen en Hong Kong zullen zij ten overstaan van een tribunaal bestaande uit academici en mensen uit de praktijk hun zaak bepleiten (in het Engels).

AMS Advocaten ondersteunt UvA

AMS Advocaten levert een bijdrage aan deelname van de UvA aan de Willem C. Vis Moot Court, onder meer door inhoudelijke ondersteuning en de afvaardiging van advocaten naar de pre-moot die door de UvA zal worden georganiseerd in februari 2016. De praktijk van AMS Advocaten past goed bij het onderwerp van de Willem C. Vis Moot Court. AMS Advocaten staat op regelmatige basis partijen bij in handelsrechtelijke geschillen. Daarnaast bestaat ruime kennis en ervaring op het gebied van (bouw)arbitrage.

More in AMS Advocaten
Onno Hennis versterkt team AMS Advocaten

Onno Hennis is per 1 juli 2015 toegetreden tot het team van AMS Advocaten NV. Onno heeft rechten (cum honore)...

Close