3 min lezen

Impasse AVA over deelname aandelenemissie: enqueteprocedure?

NL

In een enqueteprocedure kan de ondernemingskamer Een afdeling van het Gerechtshof te Amsterdam dat bevoegd is kennis te nemen van diverse ondernemingsrechtelijke en sociaal- of financieel-economisch georiënteerde zaken.
» Meer over ondernemingskamer
Ondernemingskamer
(OK) een impasse Een situatie waarbij partijen in een conflictsituatie vast zitten omdat geen van hen wil of kan bewegen.
» Meer over impasse
impasse
binnen een vennootschap doorbreken door o.m. een nieuwe bestuurder of een tijdelijke beheerder van   aandeel De gedeelten waarin het kapitaal van een BV of NV is verdeeld.
» Meer over aandeel
aandelen
aan te stellen. Hierdoor kunnen dringende besluiten snel worden genomen. Maar soms wordt de impasse niet veroorzaakt door de aandeelhouders van de vennootschap onderling als wel door de onderliggende verhouding binnen één van de aandeelhouders zelf; het probleem ligt dan een niveau lager. Ook dan kan de OK effectief optreden. Advocaat ondernemingsrecht Hidde Reitsma bespreekt een uitspraak waarin dit aan de orde was.

Peaxe BV grootste aandeelhouder van Suncycle BV

In deze kwestie speelde het volgende. Peaxe hield voor 57% de aandelen in Suncycle. A en B hielden ieder de helft van de aandelen in Peaxe en waren beide bestuurder van Peaxe. Zij hadden Suncycle opgericht. De overige aandelen van Suncycle waren in handen van kleinere aandeelhouders. Suncycle heeft dringend behoefte aan aanvullende financiering. Maar voorstellen hiertoe van de kleine aandeelhouders werden geblokkeerd door Peaxe.

Besluitvorming binnen Suncycle geblokkeerd door Peaxe

Eén van de aandeelhouders stapte naar de Ondernemingskamer (OK) en verzocht een onderzoek bij Suncycle te bevelen en onmiddellijke voorzieningen te treffen in verband met de impasse in de besluitvorming over de financiering. De OK heeft een onderzoek bevolen en een bestuurder aangesteld met beslissende stem en zelfstandige bevoegdheden. Daarnaast zijn de aandelen van Peaxe overgedragen aan een beheerder.

OK benoemt bestuurder Suncycle en beheerder Peaxe

De tijdelijke bestuurder heeft besloten om 100.000 aandelen uit te geven om kapitaal aan te trekken. Om haar meerderheid te behouden zal Peaxe moeten inschrijven op deze uitgifte maar aandeelhouder A weigert hiervoor financiering te verkrijgen. De beheerder acht het onaanvaardbaar als door de opstelling van A het aandeel van Peaxe verwatert tot 48%. Suncycle is immers de enige activa van Peaxe.

Onderzoek naar beleid Peaxe bevolen

De andere aandeelhouder van Peaxe, B, gaat weer naar de Ondernemingskamer. Nu niet voor de impasse binnen Suncycle maar voor de impasse binnen Peaxe. De OK overweegt dat de geconstateerde patstelling reden is dat er geen besluitvorming mogelijk is. Dit levert een gegronde reden op om aan een juist beleid en een juiste gang van zaken van Peaxe te twijfelen. Met name wat betreft de keus om wel of niet deel te nemen aan de emissies komen partijen er niet uit.

AMS Advocaten bij geschillen binnen AVA

De impasse hangt samen met de onderling uitleenlopende opvattingen van A en B over het door Suncycle te voeren beleid. Daarom kan niet zonder meer worden vastgesteld dat het in het belang van Peaxe is om een meerderheidsbelang te behouden. Om te bepalen of deelname in de emissie door Peaxe strookt met het vennootschappelijk belang Het belang waarnaar de bestuurders van een vennootschap zich moeten richten.
» Meer over vennootschappelijk belang
vennootschappelijk belang
van Peaxe, spelen diverse aspecten een rol. Zoals de vraag wat de consequenties zijn van behoud of het door breken van het thans bestaande evenwicht tussen haar beide aandeelhouders en wat de financiële risico’s zijn. Deze aspecten zullen nader moeten worden onderzocht. Daarom acht de OK het noodzakelijk om een onderzoek uit te voeren om de besluitvorming als hiervoor mogelijk te maken.

Hidde Reitsma

Hidde Reitsma

Hidde heeft een gevarieerde proces- en adviespraktijk en bezit een diepgaande kennis van het beslag- en executierecht. Het zwaartepunt van zijn praktijk ligt op het gebied van het ondernemingsrecht (waaronder zaken op het gebied van bestuurdersaansprakelijkheid en  bedrijfsovername), het insolventierecht, het contractenrecht en het vastgoedrecht Volg Hidde op LinkedIn of Twitter.

Ravel Residence