Terug
v

vennootschappelijk belang

Bestuurders van een vennootschap moeten zich bij de vervulling van hun taak richten naar “het belang van de vennootschap”. Wat het vennootschappelijke belang inhoudt, is verder niet in de wet omschreven. 

Als aan de vennootschap een onderneming is verbonden wordt het vennootschapsbelang in de regel vooral bepaald door het bevorderen van het bestendige succes van deze onderneming. Het vennootschappelijk belang bij een joint venture wordt mede bepaald door de aard en inhoud van de tussen de aandeelhouders overeengekomen samenwerking.

Holistische benadering

In de Nederlandse rechtspraktijk zijn twee hoofdstromingen ontstaan: de holistische benadering en de resultante-benadering. Bij de holistische benadering wordt het belang gezien als ‘het belang dat de vennootschap heeft bij haar eigen gezonde bestaan, uitgroei en voortbestaan met het oog op het door haar te bereiken doel’.

Hierbij dienen ook de belangen van de in de vennootschap werkzame werknemers en de continuïteit van de onderneming te worden betrokken.

Resultante benadering

Bij de resultante-benadering wordt het vennootschappelijk belang gezien als het resultaat van de afweging van de in aanmerking komende deelbelangen, waaronder het aandeelhoudersbelang en het belang van de werknemers.

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op