Verstoorde verhouding in AVA en bestuur: enquêteprocedure?

In een recente enquêteprocedure waren de twee aandeelhouders van een onderneming het over niets eens. Behalve over het feit dat de verhoudingen ernstig waren verstoord. Voor de ondernemingskamer Een afdeling van het Gerechtshof te Amsterdam dat bevoegd is kennis te nemen van diverse ondernemingsrechtelijke en sociaal- of financieel-economisch georiënteerde zaken.
» Meer over ondernemingskamer
Ondernemingskamer
dus een eenvoudige overweging om een onderzoek naar de gang van zaken bij de onderneming te bevelen. Hoe werkt een enquêteprocedure Een gerechtelijke procedure bij de Ondernemingskamer. De OK kan een onderzoek naar de gang van zaken bij en het beleid van een bedrijf bevelen, in dat kader ingrijpen in de onderneming.
» Meer over enquêteprocedure
enquêteprocedure
nu eigenlijk en wat valt er nog meer te doen bij een impasse Een situatie waarbij partijen in een conflictsituatie vast zitten omdat geen van hen wil of kan bewegen.
» Meer over impasse
impasse
in het bestuur of de aandeelhoudersvergadering Het orgaan binnen een vennootschap waarin alle aandeelhouders zijn vertegenwoordigd.
» Meer over aandeelhoudersvergadering
aandeelhoudersvergadering
? Advocaat ondernemingsrecht Marco Guit legt uit.

Twee gelijke bestuurders-aandeelhouder

Twee aandeelhouders houden ieder 50% van de aandeel De gedeelten waarin het kapitaal van een BV of NV is verdeeld.
» Meer over aandeel
aandelen
in een onderneming. Bovendien zijn ze beide de enige bestuurders. Dit betekent dat een impasse al snel op de loer ligt. Als de één een voorstel van de ander blokkeert en vice versa, is er geen doorslaggevende stem die de deadlock kan doorbreken. In dat geval biedt de Ondernemingskamer uitkomst. Eén van de aandeelhouders stelde een enquêteprocedure in en verzocht om een onderzoek en tevens het ontslag van de andere bestuurder.

Impasse in AVA wegens verstoorde verhouding

Tijdens de procedure verweten de aandeelhouders elkaar over en weer verantwoordelijk te zijn voor de verstoorde verhoudingen, die hebben geleid tot een diepgaand wantrouwen tussen hen en een impasse in de AVA en in het bestuur. Dat de verhoudingen ernstig zijn verstoord staat dus niet ter discussie. En dat levert gegronde redenen op om aan een juist beleid en een juiste gang van zaken van de onderneming te twijfelen. De Ondernemingskamer beveelt daarom een onderzoek.

Ondernemingskamer ontslaat bestuurder

Bovendien treft de Ondernemingskamer een aantal onmiddellijke voorzieningen om de impasse (tijdelijk) op te lossen. Zo wordt één bestuurder geschorst en benoemt de Ondernemingskamer een nieuwe bestuurder die in alle gevallen een beslissende stem heeft en zelfstandig bevoegd is om de onderneming te vertegenwoordigen. Tot slot wordt er ook aan de verhouding in de algemene vergadering Het orgaan binnen verenigingen en vennootschappen met in aandelen verdeeld kapitaal met alle bevoegdheid die niet aan het bestuur of aan anderen is toegekend.
» Meer over algemene vergadering
AVA
gesleuteld. Beide aandeelhouders moeten één aandeel overdragen aan een beheerder. Zo wordt er weer beslissingsruimte gecreëerd.

Vennootschapsbelang staat voorop!

Bij geschillen tussen bestuurders/aandeelhouders is het van belang dat elke bestuurder/aandeelhouder zijn belangen als aandeelhouder onderscheidt van zijn bestuurstaak, waarbij het belang van de vennootschap voorop dient te staan. De kerntaak van een bestuurder is zich te richten naar het belang van de vennootschap. Als hij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap, behoort de bestuurder zich afzijdig te houden van besluiten (artikel 2:239 Burgerlijk Wetboek). Als er in dat geval geen bestuursbesluit Een bestuursbesluit is een besluit genomen door het bestuur van een rechtspersoon. 
» Meer over bestuursbesluit
bestuursbesluit
kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de raad van commissarissen Het toezichthoudende orgaan van de N.V., B.V. en de vereniging (waaronder ook de coöperatie en onderlingen waarborgmaatschappij) .
» Meer over raad van commissarissen
raad van commissarissen
dan wel de algemene vergadering Het orgaan binnen verenigingen en vennootschappen met in aandelen verdeeld kapitaal met alle bevoegdheid die niet aan het bestuur of aan anderen is toegekend.
» Meer over algemene vergadering
algemene vergadering
.

Gedwongen uittreding van medeaandeelhouder eisen

Naast de enquêteprocedure zijn er nog andere wegen die aandeelhouders in conflict kunnen bewandelen. Aandeelhouders (die samen ten minste een derde van de aandelen in de vennootschap moeten houden) kunnen vorderen dat de aandeelhouder “die door zijn gedragingen het belang van de vennootschap zodanig schaadt, dat het voortduren van zijn aandeelhouderschap in redelijkheid niet kan worden geduld” zijn aandelen gedwongen moet overdragen (squeeze-out). Voorts kan de aandeelhouder die door gedragingen van mede-aandeelhouders “zodanig in zijn rechten of belangen wordt geschaad dat het voortduren van zijn aandeelhouderschap in redelijkheid niet meer van hem kan worden gevergd” kan vorderen dat zijn aandelen door de andere aandeelhouders (gedwongen) worden overgenomen (buy-out).

More in Ondernemingsrecht
Advocaat bouwrecht - AMS Advocaten in Amsterdam en Naarden
Rechter passeert bepaling in aandeelhoudersovereenkomst

De voorzieningenrechter van de rechtbank Amsterdam besliste onlangs dat het beroep op een regeling in een aandeelhoudersovereenkomst, die bepaalde dat een...

Close