Melden overspel verplicht bij aangaan lening met partner

Een overeenkomst Een meerzijdige rechtshandeling, waarbij een of meer partijen jegens een of meer andere partijen een verbintenis aangaan.
» Meer over overeenkomst
overeenkomst
kan worden vernietigd als deze door dwaling of bedrog Iemand bewegen tot het verrichten van een rechtshandeling door enige opzettelijke daartoe gedane mededeling, het opzettelijk daartoe verzwijgen van enig feit of door een andere kunstgreep.
» Meer over bedrog
bedrog
tot stand is gekomen. 
Als je bij het sluiten van een belangrijke overeenkomst met je partner een buitenechtelijk affaire achterhoudt, kan er juridisch gezien sprake zijn van dwaling. Maar partners zijn niet verplicht elkaar altijd alles te vertellen. De scheidslijn is vaag en hangt steeds af van de situatie. Het hof deed onlangs uitspraak in een tragisch geval van blinde verliefdheid. Advocaat contractenrecht Thomas van Vugt bespreekt de zaak.

 

Man financiert huis voor vriendin in Polen

Een man ontmoet tijdens zijn vakantie in Marbella een Poolse dame, waar hij op slag verliefd op wordt. Die verliefdheid is geheel wederzijds. Althans, zo  lijkt het. Ze zijn veel samen maar lastig is dat zijn vriendin in Polen bij haar bejaarde moeder inwoont. Het lijkt hen dus een goed idee om (samen) een huis te kopen in Polen waar zij kan wonen en hij kan verblijven als hij haar opzoekt. Maar wat blijkt, het is niet makkelijk voor een buitenlander om onroerende zaak Onroerend zaken zijn o.m. de grond en gebouwen en werken die duurzaam met de grond zijn verenigd.
» Meer over onroerende zaak
onroerend goed
in Polen te kopen. De vrouw stelt voor dat zij het huis op haar naam koopt en dat hij haar hiervoor € 100.000 leent. Renteloos. Dan kan ze later de helft van de woning aan hem overdragen.

Romantisch sprookje komt tot (verwacht) einde

Bij velen zullen de alarmbellen nu al zijn gaan rinkelen. Bij de man in kwestie gebeurde dat wat later: namelijk als hij foto’s vindt van een halfnaakte andere man op de camera van zijn vriendin. Hij is bedrogen. Maar hoe krijgt hij zijn geld terug? De lening hoefde nog niet te worden afbetaald. De man neemt een advocaat in de arm en doet in een procedure een beroep op dwaling: de vrouw had de affaire voor hem verzwegen terwijl zij had moeten weten dat hij die lening nooit zou hebben afgesloten als hij daarvan op de hoogte was geweest. De man stelt dat de leningsovereenkomst dient te worden vernietigd zodat de vrouw het geld direct moet terugbetalen. Maar de rechtbank wijst de vorderingen af.

Hof: intentie man voor verstrekken lening relevant

In hoger beroep Ons burgerlijk procesrecht kent het beginsel dat er onderzocht wordt in twee instanties: een ieder heeft het recht op een nieuwe behandeling van de zaak door een hogere rechter.
» Meer over hoger beroep
hoger beroep
overweegt het hof dat het motief voor de man om de leningsovereenkomst aan te gaan was gelegen in het feit dat hij een affectieve relatie had met de vrouw en deze in de toekomst hoopte te behouden. Dit wist de vrouw donders goed. Daarbij komt dat de voorwaarden waaronder de lening werd verstrekt erg gunstig waren voor de vrouw (geen rente) en nadelig voor de man (geen rente, geen zekerheidsrecht Zakelijke rechten die strekken tot ter zekerheid van een vordering, zoals pand en hypotheek.
» Meer over zekerheidsrecht
zekerheden
). Onder deze omstandigheden had de vrouw -“afhankelijk van de mate van (seksuele) intimiteit”- het bestaan van een eventuele relatie met een ander moeten meedelen. Dat de vrouw een “gezelschapsdame” was toen ze de man in Marbella leerde kennen, doet hier voor het Hof niet aan af.

Het Hof vernietigt het vonnis van de rechtbank, verklaart voor recht dat de leningsovereenkomst rechtsgeldig is vernietigd en veroordeeld de vrouw tot volledige terugbetaling mét rente.

Delen intieme informatie met partner soms verplicht

De Hoge Raad heeft in een eerder arrest uitgemaakt dat partners in een affectieve relatie in beginsel vrij zijn om te bepalen in hoeverre hoogstpersoonlijke informatie, waaronder informatie over het gevoels- en liefdesleven, wordt gedeeld met de ander. Maar de relatie met een derde kan van zodanige (intieme) aard zijn dat deze aan de ander moet worden meegedeeld bij een leningsovereenkomst zoals de onderhavige.

Meer in Verbintenissenrecht
Winstafdracht en schadevergoeding vordering bij IE-inbreuk
Wilde pony smijt meisje tegen muur: eigenaar aansprakelijk voor letsel?

De eigenaar van een dier is in beginsel aansprakelijk voor de schade die dat dier veroorzaakt bij een ander. De...

Sluiten