3 min lezen

Merkinbreuk: staking onrechtmatig gebruik en kostenvergoeding eisen in kort geding

NL

Een beddengroothandel brengt een boxspring op de markt onder de naam Morpheus. Dit blijkt de merknaam te zijn van beddenspeciaalzaak Morpheus. Dit is een klassiek voorbeeld van merkinbreuk, zodat de vordering tot staking van het merk werd toegewezen. Kan een vordering tot het doen van op opgave van het aantal verkochte inbreukmakende bedden ook slagen? De Voorzieningenrechter deed uitspraak en advocaat Intellectueel Eigendomsrecht Hidde Reitsma doet verslag.

Merkdepot bij Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom

Eiseres in deze zaak is beddenspeciaalzaak Morpheus, houdster van het Benelux- woordmerk Een merk dat bestaat uit één of meer woorden
» Meer over woordmerk
woordmerk
MORPHEUS. gedaagde De partij die gedagvaard wordt om te verschijnen in een rechtszaak wordt aangeduid als de gedaagde.
» Meer over gedaagde
Gedaagde
is een groothandel in bedden en matrassen. Nadat eiseres ontdekte dat gedaagde een boxspring op de markt bracht onder naam Morpheus, heeft zij een in merkenrecht gespecialiseerde advocaat ingeschakeld. De advocaat heeft gedaagde gesommeerd het onrechtmatig Ieder handelen of nalaten dat in strijd is met een wet of met de maatschappelijke betamelijkheid.
» Meer over onrechtmatig
onrechtmatig
gebruik van het merk Morpheus te staken en de kosten van de rechtsbijstand te vergoeden. Aan deze sommatie Een schriftelijke aanmaning om binnen een bepaalde termijn een contractuele of wettelijke verplichting na te komen.
» Meer over sommatie
sommatie
voldoet gedaagde niet en de advocaat start een kort geding.

Vordering tot bevel staking gebruik merk

In dit kort geding eist eiseres gedaagde te bevelen ieder gebruik van het merk Morpheus te staken op straffe van een dwangsom De veroordeling om een geldsom te betalen wegens het niet voldoen aan een vonnis.
» Meer over dwangsom
dwangsom
van € 2.500 per overtreding. Voorts eist zij een door een registeraccountant geaccordeerde opgave van alle detaillisten aan wie gedaagde de boxspring had aangeboden, de aantallen en de totale omzet die zij hiermee had behaald. Tot slot werd gevorderd gedaagde in de volledige proceskosten te veroordelen.

Bij merkinbreuk volledige kostenvergoeding

De Voorzieningenrechter was er snel uit. Eiseres beschikt over een geldig merk voor o.a. de categorie boxsprings en matrassen. Gedaagde maakt merkinbreuk door dezelfde waren aan te bieden onder hetzelfde teken (woord) als het reeds geregistreerde merk. Dat gedaagde de naam Morpheus enkel zou hebben gebruikt in communicatie met de fabrikant en haar afnemers en daarom niet als “merk” maar enkel als “aanduiding”, maakt dit niet minder. Immers valt volgens het Benelux Verdrag voor de Intellectuele eigendom Het het meest omvattende recht dat men op een zaak kan hebben. Eigendom is het recht om over een zaak (stuk grond, voorwerp, hoeveelheid geld enz.) naar eigen goeddunken te beschikken.
» Meer over eigendom
Eigendom
(BVIE) onder merk een benaming om waren en diensten aan te duiden.

Vordering afgifte gegevens buitenproportioneel

De Voorzieningenrechter wijst het verbod op gebruik van het merk toe. Gezien de proceshouding van gedaagde acht hij de oplegging van een dwangsom redelijk. Minder redelijk vindt hij de vordering ten aanzien van de registerverklaring. Deze is buitenproportioneel nu er niet gebleken is van grootschalige inbreuk. Gedaagde wordt wel veroordeeld in de kosten van dit geding. En in deze zaak geldt de bijzondere kostenregeling voor IE-zaken dat in principe alle daadwerkelijke kosten voor vergoeding in aanmerking komen. Echter, gezien de bezwaren van gedaagde tegen de hoogte van deze kosten, matigt de rechter de kosten tot het indicatietarief in IE-zaken. Voor een eenvoudig kort geding bedraagt het tarief € 6.000.

Advocaat bij inbreuk op IE-rechten

Voor merkenbescherming in Nederland moet het merk worden gedeponeerd bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE) waarna het merk wordt beschermd in de gehele Benelux. Op basis van een Benelux-inschrijving kan een merkhouder optreden tegen het gebruik of de registratie door derden van het merk of daarmee overeenstemmende tekens binnen de Benelux. Heeft u te maken met een mogelijk inbreuk op een merkrecht of auteursrecht Het exclusieve recht van de maker van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst om dit openbaar te maken en te verveelvoudigen.
» Meer over auteursrecht
auteursrecht
, neem dan voor advies vrijblijven contact op met onze gespeciliseerde IE-recht advocaten.

Hidde Reitsma

Hidde Reitsma

Hidde heeft een gevarieerde proces- en adviespraktijk en bezit een diepgaande kennis van het beslag- en executierecht. Het zwaartepunt van zijn praktijk ligt op het gebied van het ondernemingsrecht (waaronder zaken op het gebied van bestuurdersaansprakelijkheid en  bedrijfsovername), het insolventierecht, het contractenrecht en het vastgoedrecht. Volg Hidde op LinkedIn of Twitter.
Ravel Residence