3 min lezen

Aandeelhouder Wang als voorzitter van RvC ADO Den Haag geschorst

NL

Gisteren deed de ondernemingskamer Een afdeling van het Gerechtshof te Amsterdam dat bevoegd is kennis te nemen van diverse ondernemingsrechtelijke en sociaal- of financieel-economisch georiënteerde zaken.
» Meer over ondernemingskamer
Ondernemingskamer
uitspraak in de zaak ADO Den Haag. Aandeelhouder Wang werd als voorzitter van de raad van commissarissen Het toezichthoudende orgaan van de N.V., B.V. en de vereniging (waaronder ook de coöperatie en onderlingen waarborgmaatschappij) .
» Meer over raad van commissarissen
raad van commissarissen
( raad van commissarissen Het toezichthoudende orgaan van de N.V., B.V. en de vereniging (waaronder ook de coöperatie en onderlingen waarborgmaatschappij) .
» Meer over raad van commissarissen
RvC
) van ADO Den Haag geschorst. Advocaat ondernemingsrecht Sander Schouten legt uit wanneer het mogelijk is om een functionaris te schorsen.

Aandeelhouder Wang van ADO Den Haag in de publiciteit

De zaak van ADO Den Haag trok al veel publiciteit. De nieuwe aandeelhouder (Wang) van ADO Den Haag zorgde voor veel interne problemen. Wang kwam namelijk betalingsverplichtingen niet na en zorgde voor een slecht functionerende raad van commissarissen. Dit slecht functioneren kwam onder meer door de slechte communicatie van Wang, de wispelturigheid van Wang over de samenstelling van de raad van commissarissen en weigering tot inhoudelijke discussie over de ontstane problematiek.

ADO Den Haag: schorsing Wang via onmiddellijke voorziening

Op grond hiervan wendde ADO Den Haag zich naar de Ondernemingskamer en verzocht onder meer om Wang via een onmiddellijke voorziening te schorsen als voorzitter (niet als lid) van de raad van commissarissen van ADO Den Haag (ex art. 2:349a BW). Een dergelijke onmiddellijke voorziening kan er dan voor zorgen dat de vennootschappelijke verhoudingen weer worden hersteld.

Grote keuzevrijheid voor treffen van voorziening

Over het algemeen bestaat er een grote vrijheid in keuze voor de te treffen onmiddellijke voorziening. Men kan hierbij denken aan schorsing van een bestuurder van de vennootschap, schorsing van een voorzitter van de raad van commissarissen, of overdracht Overdracht is het overdragen van een recht (indien het een recht van eigendom betreft: in eigendom) aan een ander.
» Meer over overdracht
overdracht
van aandeel De gedeelten waarin het kapitaal van een BV of NV is verdeeld.
» Meer over aandeel
aandelen
ten titel van beheer om ervoor te zorgen dat er geen beslissingen meer kunnen worden genomen die in strijd zijn met het vennootschap.

(Voorlopige) voorziening dient voorlopig te zijn

Dergelijke voorzieningen dienen echter wel voorlopig te zijn. Daarnaast mogen de verzochte voorlopige voorzieningen niet verder gaan dan nodig is om het doel te bereiken. Men kan zich voorstellen dat in dreigende situaties, waaronder bijvoorbeeld bij een acute dreiging van een overname, een voorlopige voorziening als wapen kan worden ingezet.

Welke tijdsduur wordt verbonden aan een voorziening?

Een voorlopige voorziening wordt door de Ondernemingskamer pas toegelaten nadat er eerst getoetst is of er gegronde redenen zijn om te twijfelen aan een juist beleid of juiste gang van zaken. Indien de Ondernemingskamer twijfelt aan het beleid kunnen de gevraagde voorzieningen worden toegewezen. Er is wel een tijdsduur aan deze voorzieningen gebonden die maximaal loopt tot het einde van het enquêteprocedure. In totaal kan een geding, inclusief het te voltooien onderzoek naar wanbeleid, tot twee jaar duren.

Wang geschorst als voorzitter van RvC ADO Den Haag

Dit zorgt er dan ook voor dat het mogelijk is dat Wang voor een lange tijd geschorst kan blijven als voorzitter van de raad van commissarissen. In samenhang met de andere gevraagde voorzieningen in de ADO Den Haag zaak betekent dit dat Wang in ieder geval de controle over ADO Den Haag kwijt is. Hij zal moeten afwachten tot het onderzoek is afgerond.

Sander Schouten

Sander Schouten

Sander is sinds 2001 advocaat. Hij heeft bij twee middelgrote advocatenkantoren in Amsterdam ervaring opgedaan. Sander legt zich voornamelijk toe op de rechtsgebieden ondernemingsrecht, insolventierecht, verbintenissenrecht en arbeidsrecht. Volg Sander op LinkedIn of Twitter.
Ravel Residence