3 min lezen

Aandeelhouder twijfelt aan juistheid beleid BV: onderzoek Ondernemingskamer?

NL

De ondernemingskamer Een afdeling van het Gerechtshof te Amsterdam dat bevoegd is kennis te nemen van diverse ondernemingsrechtelijke en sociaal- of financieel-economisch georiënteerde zaken.
» Meer over ondernemingskamer
Ondernemingskamer
heeft recentelijk een verzoek tot het houden van een onderzoek naar het beleid van een vennootschap toegewezen. Er bestond teveel onduidelijkheid over een zakelijke samenwerking tussen de vennootschap en een andere BV. Wanneer wordt een dergelijk verzoek toegewezen? Advocaat ondernemingsrecht Marco Guit licht de enqueteprocedure toe aan de hand van deze uitspraak.

 

Samenwerking tussen vennootschap en BV van aandeelhouder

In deze zaak speelde het volgende. Verzoeker in deze zaak is aandeelhouder van 10% van de aandeel De gedeelten waarin het kapitaal van een BV of NV is verdeeld.
» Meer over aandeel
aandelen
in de vennootschap, Wikkelbok BV. De overige aandelen zijn verdeeld onder 5 andere aandeelhouders waaronder Wijtec BV die tevens de grootste aandeelhouder is. In 2007 heeft Wijtec BV een nieuwe BV opgericht, Cabsol BV, en is hiervan enig bestuurder. Wijtec BV en Wikkelbok BV sloten destijds een optieovereenkomst waarin is afgesproken dat Wikkelbok BV een afroepbare optie krijgt voor 50% van de aandelen in Cabsol BV. Voorts komen zij overeen nauw te gaan samenwerken. Zo zal Cabsol BV o.a. aan Wikkelbok BV goed Goederen zijn alle zaken en alle vermogensrechten.
» Meer over goed
goederen
leveren welke Wikkelbok BV met een marge zal doorverkopen. In 2012 koopt Wikkelbok BV 33,3 % van de aandelen in Cabsol BV voor € 6.000. Deze worden in 2013 weer terugverkocht aan Cabsol BV voor hetzelfde bedrag.

Aandeelhouder betwijfelt zakelijkheid transacties

Verzoeker ziet deze samenwerking en de aandelenoverdracht De verkoop van aandelen
» Meer over aandelenoverdracht
aandelentransactie
met argus ogen aan. Immers, Wijtec BV is de grootste aandeelhouder van Wikkelbok BV maar tevens bestuurder van zakenpartner Cabsol. De vraag is dus of de transacties puur zakelijk zijn of dat er meer achter zit. Ondanks vragen van verzoeker aan het bestuur van Wikkelbok om meer helderheid in de beweegredenen van het beleid op dit punt, blijven de afspraken voor verzoeker vaag. Er dreigt een aandeelhoudersgeschil te ontstaan. Verzoeker stelt daarom een enquêteprocedure in bij de Ondernemingkamer (de OK). Hij verzoekt de OK een onderzoek te gelasten naar het beleid bij Wikkelbok. Als grond hiervoor stelt verzoeker dat er gegronde redenen zijn voor twijfel aan een juist beleid.

OK: verknooptheid belangen reden tot twijfel

De OK stelt voorop dat er sprake is van een verknooptheid van belangen van Wikkelbok enerzijds met die van Cabsol BV anderzijds, althans met de belangen van Wijtec. Terecht vraagt verzoeker zich af of er ter zake de in- en verkooptransacties van Wikkelbok met Cabsol steeds “at arms’ lenght” is gehandeld. De door Wikkelbok BV gestelde zakelijkheid van deze transacties is naar mening van de OK onvoldoende inzichtelijk gemaakt. Dit geeft aanleiding om te betwijfelen of (het bestuur van) Wikkelbok het eigen belang van de vennootschap wel steeds voldoende in het oog heeft gehouden.

OK: Verzoeker is ten onrechte informatie onthouden

Daar komt nog bij dat verzoeker welbewust onkundig is gehouden door Wikkelbok van de optieovereenkomst. Terwijl verzoeker destijds een prioriteitsaandeel Een aandeel waaraan bepaalde zeggenschapsrechten zijn verbonden.
» Meer over prioriteitsaandeel
prioriteitsaandeel
bezat en aldus aanspraak had op die informatie. Het achterhouden van deze informatie en de daarop volgende geheimzinnigheid versterkt de twijfel over de zakelijkheid, aldus de OK. Zij acht een onderzoek naar het beleid en die gang van zaken dan ook noodzakelijk en wijst het verzoek toe.

AMS advocaat ondernemingsrecht bij enquêteprocedures

Een aandeelhouder of belanghebbende kan de ondernemingskamer van het gerechtshof te Amsterdam verzoeken een onderzoek te doen naar het beleid van een vennootschap. Dit heet een enquêteprocedure Een gerechtelijke procedure bij de Ondernemingskamer. De OK kan een onderzoek naar de gang van zaken bij en het beleid van een bedrijf bevelen, in dat kader ingrijpen in de onderneming.
» Meer over enquêteprocedure
enquêteprocedure
. De OK wijst het verzoek een onderzoek te gelasten alleen toe wanneer is gebleken van “gegronde redenen om aan een juist beleid te twijfelen”. In deze zaak was dat dus het geval. Het onderzoek zal verder moeten uitwijzen of er inderdaad sprake is geweest van misstanden bij het beleid.

Marco Guit

Marco Guit

Marco adviseert en procedeert vooral op het gebied van insolventierecht en bouwrecht. Volg Marco ook op LinkedIn of Twitter.
Ravel Residence