Quote “de Jos van Rey van Alphen” onrechtmatig?

Een wethouder is verantwoordelijk voor de sluiting van een café in Alphen aan de Rijn. De caféhouder is woedend. Op zijn Facebook pagina schrijft hij dat de wethouder leugenachtig en corrupt is. In een krantenartikel noemt hij de wethouder voorts “de Jos van Rey van Alphen”. De wethouder pikt dit niet en stapt naar de rechter. Is er sprake van een onrechtmatige uitlating? Advocaat mediarecht Thomas van Vugt bespreekt de uitspraak.

 

Aanleiding cafésluiting wegens herontwikkeling

De voorgeschiedenis van de zaak is als volgt. De caféhouder pacht De huur van onroerende zaken ten behoeve van landbouw.
» Meer over pacht
pacht
een café van zijn broer in Alphen aan de Rijn. De gemeente besluit tot herontwikkeling van een gebied als gevolg waar van het pand waarin het café is gevestigd gesloopt moet worden. De verantwoordelijke wethouder sluit een deal met de broer. Hij krijgt € 680.000 als schadeloosstelling en werkt vrijwillig mee met de onteigening. De caféhouder vecht in een procedure de sluiting aan. De rechter geeft de gemeente gelijk en wijst € 94.000 schadeloosstelling aan de caféhouder toe. Dit vindt de caféhouder een schijntje.

Facebook bericht: wethouder is corrupt

Hij plaatst een boos en emotioneel bericht op Facebook dat hij genaaid is en wijst al de “afschuwelijke mensen” die hiervoor verantwoordelijk zijn, de wethouder en zijn broer, aan. Hij noemt de wethouder een corrupte en leugenachtige kwal en beticht hem ervan samengespannen te hebben met de broer om geld weg te sluizen. In het AD en op NU.nl wordt melding gemaakt van de sluiting. De benoemingen “corrupt” en “leugenachtig” worden in de berichten overgenomen alsmede een quote van de caféhouder: “Hij is de Jos van Rey van Alphen!”

Kort geding verwijdering onrechtmatige uitlating

In het kort geding dat de wethouder aanspant, eist hij de verwijdering van het Facebook bericht en een verbod op het doen van uitlatingen omtrent de vermeende corruptheid van de wethouder en de vergelijking met Jos van Rey.

Beschuldiging corruptie schadelijk voor politicus

De rechter stelt voorop dat een beschuldiging van corruptie voor een politicus een ernstige beschuldiging is die schadelijk kan zijn voor diens reputatie en carrière. Bij de vraag of de beschuldiging onrechtmatig is, is van belang of de beschuldiging voldoende steun vindt in de feiten, op welke wijze de uitingen zijn gedaan (welk nieuwsmedium, omvang bereikte publiek), alsook de inkleding van de verdenkingen.

(Onrechtmatige) beschuldigingen over publiekelijk figuur

Een publiek figuur zoals de wethouder zal meer kritiek moeten accepteren dan de gemiddelde mens. Anderzijds kan een (onterechte) beschuldiging van corruptie juist voor een wethouder ernstige gevolgen hebben. In dit geval weegt mee dat de beschuldiging is gedaan door een ‘particulier persoon’ die over een persoonlijk kwestie emotioneel en boos was. Het publiek zal aan zijn uitlatingen minder gewicht toekennen dan de uitlatingen van, bijvoorbeeld, een onderzoeksjournalist.

Rechter: Facebook bericht is onrechtmatig

Niettemin acht de rechter het Facebook bericht onrechtmatig Ieder handelen of nalaten dat in strijd is met een wet of met de maatschappelijke betamelijkheid.
» Meer over onrechtmatig
onrechtmatig
. De beschuldiging van corruptie en het “op slinkse wijze geld wegsluizen” zijn op geen enkele manier onderbouwd met bewijzen. Uit verklaringen blijkt dat zich bij de onderhandelingen met de caféhouder over een afkoopsom niets onoirbaars heeft voorgedaan. Bovendien is de zaak voorgelegd aan een rechter in een procedure. De caféhouder moet het bericht van Facebook verwijderen.

Eerdere rechtszaak met van Rey speelt geen rol bij uitspraak

Wat betreft het verbod om de wethouder ‘de Jos van Rey van Alphen’ te noemen stelt de rechter dat dit een te ver ingaande inperking van de uitingsvrijheid van de caféhouder betekent. “Een politicus moet tegeneen  stootje kunnen”. Bovendien kan mede gezien de eigen visie van van Rey op zijn handelen, van Rey nog “niet één op één met een corrupt persoon gelijk” worden gesteld. Een merkwaardige overweging van de rechter: van Rey werd vorig jaar in een strafzaak over corruptie veroordeeld tot 240 uur taakstraf wegens schending van de geheimhoudingsplicht advocaat De plicht van een advocaat om geheimhouding te betrachten over bijzonderheden van door hem behandelde zaken, de persoon van zijn cliënt en de aard en omvang van diens belangen.
» Meer over geheimhoudingsplicht advocaat
geheimhoudingsplicht
, stempasfraude en omkoping door een bevriende projectontwikkelaar.

Meer in Mediarecht
Advocaat smaad, laster en rectificatie
Smaad, laster en rectificatie

Iedere dag worden ondernemers en personen beschuldigd van allerlei strafbare feiten, zoals oplichting. Reputaties kunnen gemakkelijk worden geruïneerd met alle...

Sluiten