Terug
p

pacht

In de wet wordt pacht omschreven als de huurovereenkomst met betrekking tot onroerende zaken ten behoeve van landbouw (waaronder landbouwgrond).

In het dagelijkse handelsverkeer wordt de term “pacht” echter -en strikt juridisch gezien ten onrechte- gebruikt voor verhuur van een (horeca-)onderneming. De wettelijke regeling over pacht heeft hier dus niets mee te maken.

Bij een pachtovereenkomst met betrekking tot bv. een café wordt vaak een lopende zaak inclusief goodwill, inventaris en handelsnaam tegen een periodieke huur (pachtprijs) verhuurd aan een uitbater (pachter). Kenmerkend is dat samen met de huur van de onderneming ook de bedrijfsruimte Een gebouwde onroerende zaak bestemd voor de uitoefening van een winkelbedrijf, horeca of ambachtsbedrijf en waar een voor het publiek toegankelijke ruimte aanwezig is voor rechtstreekse levering van roerende zaken of voor dienstverlening.
» Meer over bedrijfsruimte
bedrijfsruimte
wordt gehuurd. Een pachtovereenkomst is dus een gemengde overeenkomst Een meerzijdige rechtshandeling, waarbij een of meer partijen jegens een of meer andere partijen een verbintenis aangaan.
» Meer over overeenkomst
overeenkomst
: deels huur van bedrijfsruimte, deels huur van onderneming.

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op