Domeinnaam: inbreuk of gebruik te kwader trouw?

In populaire domeinnamen vindt nog altijd een levendige handel plaats. Soms kan een geregistreerde domeinnaam echter in conflict komen met andermans merk- of handelsnaamrecht De bescherming van een ondernemer ten aanzien van (het gebruik door anderen van) zijn handelsnaam.
» Meer over handelsnaamrecht
handelsnaamrecht
. Wanneer is er sprake van een dergelijke inbreuk of van een domeinnaamregistratie te kwader trouw? Advocaat internetrecht Manita Hamberg licht dit toe aan de hand van een recente uitspraak.

 

 

Procedure rondom domeinnaam ”nhnieuws”

In deze procedure staat de domeinnaam “nhnieuws.nl” centraal. Deze domeinnaam is in 2005 geregistreerd door Windkracht Internet B.V. (Windkracht). De Nederlandse omroep stichting Een stichting is een door een rechtshandeling in het leven geroepen rechtspersoon zonder leden of aandeelhouders.
» Meer over stichting
Stichting
RTV NH (RTV NH) heeft het woordmerk Een merk dat bestaat uit één of meer woorden
» Meer over woordmerk
woordmerk
‘NHNIEUWS’ in 2015 als Uniemerk geregistreerd.

Legitiem belang bij domeinaam en gebruik te kwader trouw

RTV NH stelt dat Windkracht geen legitiem belang heeft bij de domeinnaam en deze te kwader trouw gebruikt. De domeinnaam is al sinds 2005 inactief en is aan RTV NH te koop aangeboden voor EUR 35.000,-, hetgeen een veelvoud is van de registratiekosten. RTV NH stelt dat zij wel een legitiem belang heeft bij de domeinnaamregistratie. RTV NH zendt sinds 2000 nieuwsuitzendingen uit onder de naam ‘NH Nieuws’ en gebruikt deze naam sinds 2007 ook als handelsnaam.

Domeinnaam geschillenbeslechting bij SIDN

Het WIPO Arbitration and Mediation Center is door het SIDN aangewezen bij .nl domeinnaamgeschillen. RTV NH heeft bij dit instituut de eis ingesteld de wijziging te gelasten van de domeinnaamhouder, zodat RTV NH in plaats van Windkracht de domeinnaamhouder wordt van het domein nhnieuws.nl.

Reverse domain name hijacking

Windkracht voert aan dat RTV NH zich schuldig maakt aan “reverse domain name hijacking”: met de latere merkregistratie zou RTV NH de eerder geregistreerde domeinnaam willen kapen. Daarnaast stelt verweerster wel degelijk een legitiem belang te hebben bij de domeinnaam. Zij is voornemens deze te gaan gebruiken voor het aanbieden van een website met nieuwsberichten over de regio Noord-Holland. De koopprijs waartegen de domeinnaam eventueel ook kan worden overgenomen is redelijk, zeker nu Windkracht al veel heeft geïnvesteerd in de domeinnaam. Van gebruik te kwader trouw is dan ook geen sprake.

Geschillenbeslechter: Windkracht geeft geen legitiem belang

De geschillenbeslechter stelt vast dat Windkracht geen legitiem belang heeft bij de registratie nu zij niet aantoont dat zij te goeder trouw voorbereidingen heeft getroffen om onder de domeinnaam producten of diensten aan te bieden. Het inactief bezet houden van een domeinnaam of het te koop aanbieden tegen een prijs die (veel) hoger is dan de registratiekosten leveren op zichzelf echter geen gebruik te kwader trouw op. Dit wordt anders wanneer een derde partij op een later moment merk- of handelsnaamrechten verwerft, en de domeinnaamhouder eerst voornemens is de domeinnaam te gaan gebruiken voor concurrerende activiteiten waarvoor de derde partij rechten heeft geworven, zoals Windkracht van plan is.

Overdracht domeinnaam, tenzij gerechtelijke procedure

De conclusie van de geschillenbeslechter is dan ook dat voldaan is aan de vereisten voor een wijziging van de domeinnaamhouder en wijst de eis van RTV NH toe. SIDN zal een uitspraak onder de geschillenregeling Procedure om een aandeelhouder gedwongen uit te kopen, of waarmee een aandeelhouder kan worden dat hij door zijn mede-aandeelhouders wordt uitgekocht.
» Meer over geschillenregeling
geschillenregeling
alleen niet uitvoeren indien de houder binnen tien kalenderdagen nadat SIDN de uitspraak heeft ontvangen een gerechtelijke procedure start. In dat geval zal de uitspraak van de rechter worden afgewacht.

Meer in Intellectueel eigendomsrecht
Advocaat Internetrecht - AMS Advocaten in Amsterdam en in Naarden
Nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming per 2018

Sinds 14 april 2016 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) aangenomen. Partijen die persoonsgegevens verwerken krijgen nu tot 25 mei...

Sluiten