AD moet artikel over Cool Cat op internet rectificeren

De rechtbank Amsterdam heeft vandaag in kort geding geoordeeld dat het Algemeen Dagblad (AD) de beschuldigingen aan het adres van Cool Cat moet rectificeren. 

Wederhoor

Cool Cat is in het AD in verband gebracht met uitbuiting van textielarbeiders in Bangladesh en kinderarbeid. Het AD heeft onvoldoende afstand gehouden tot uitingen van Minister Ploumen en is tekort geschoten in het toepassen van wederhoor, aldus de voorzieningenrechter in de uitspraak.

Rectificatie onrechtmatige publicaties op website

De advocaat van Cool Cat vorderde ook rectificatie in de papieren krant, maar dat is afgewezen omdat de publicatie al van lang geleden dateert en de beschuldigingen in de papieren editie reeds voldoende zijn rechtgezet. De rectificatie De schriftelijke mededeling waarin een onrechtmatige publicatie wordt rechtgezet.
» Meer over rectificatie
rectificatie
beperkt zich tot de website.

Meer in Mediarecht
Advocaat smaad, laster en rectificatie
Beschuldigingen in de media: hoe ver mag je gaan?

Een franchisenemer van een bekende bakkerijketen die zijn beëindigde franchiseovereenkomst in de media aanduidt als “wurgcontract, uitbuiting en moderne slavernij”...

Sluiten