1 min lezen

AD moet artikel over Cool Cat op internet rectificeren

NL

De rechtbank Amsterdam heeft vandaag in kort geding geoordeeld dat het Algemeen Dagblad (AD) de beschuldigingen aan het adres van Cool Cat moet rectificeren. 

Wederhoor

Cool Cat is in het AD in verband gebracht met uitbuiting van textielarbeiders in Bangladesh en kinderarbeid. Het AD heeft onvoldoende afstand gehouden tot uitingen van Minister Ploumen en is tekort geschoten in het toepassen van wederhoor, aldus de voorzieningenrechter in de uitspraak.

Rectificatie onrechtmatige publicaties op website

De advocaat van Cool Cat vorderde ook rectificatie in de papieren krant, maar dat is afgewezen omdat de publicatie al van lang geleden dateert en de beschuldigingen in de papieren editie reeds voldoende zijn rechtgezet. De Rectificatie De schriftelijke mededeling waarin een onrechtmatige publicatie wordt rechtgezet.
» Meer over rectificatie
rectificatie
beperkt zich tot de website.

Thomas van Vugt

Thomas van Vugt

Thomas adviseert en procedeert met name op het gebied van het verbintenissenrecht, het vastgoedrecht, en mediarecht. Bekijk hier zijn track record. Volg Thomas op Twitter en LinkedIn.
Ravel Residence