Rechter verbiedt Direktbank lening te incasseren vanwege automatische sommatiebrieven

Door standaard aanmaningen aan een klant te sturen die zijn lening niet terugbetaalt, heeft de Direktbank zijn rechten verwerkt. De rechtbank Noord-Holland is van oordeel dat, nu de bank geen uitvoering heeft gegeven aan de jaarlijkse sommatiebrieven, de klant er vanuit mocht gaan dat die alleen maar automatisch aan hem werden verzonden. Dat blijkt uit een nieuw gepubliceerde uitspraak, die ook voor ondernemers geldt: te lang stilzitten kan desastreuze gevolgen hebben.

Klant betaalt lening niet terug: incasso dagvaarding

De Direktbank heeft in 1993 een kredietovereenkomst gesloten met een klant, waarbij de bank een doorlopend krediet van omgerekend ruim € 1.500 verstrekte. Ondanks de herhaalde verzoeken tot terugbetaling, lost de klant zijn lening niet af. In 2012 besluit de bank de klant te dagvaarden.

Automatische sommatiebrieven. geen actie

Ondanks het feit dat vaststaat dat de lening daadwerkelijk is verstrekt én dat de klant alle brieven van de bank heeft ontvangen, wijst de rechter de vordering tot terugbetaling toch af. De kantonrechter verwijst in dit verband naar de in de periode 1994 – 2012 min of meer jaarlijks verzonden aanmaningsbrieven waaraan de bank vervolgens geen uitvoering heeft gegeven. Het uitbrengen van deze mededelingen gedurende een groot aantal jaren – ruim 17 jaar – door middel van standaardbrieven, zonder enige actie te ondernemen, leidt er toe dat de klant deze brieven mocht gaan beschouwen als aanmaningen die automatisch werden toegezonden. De rechter vindt het onder deze omstandigheden onredelijk dat bank alsnog over is gegaan tot incasso en wijst de vorderingen van de bank dan ook af.

Rechtsverwerking: wanneer?

Soms komt het ook voor dat een rechter vindt dat een trage schuldeiser zijn rekening niet meer mag innen, ondanks dat er nog geen sprake is van verjaring. Bijvoorbeeld als de debiteur De schuldenaar, iemand die nog moet betalen voor een bepaald product of dienst.
» Meer over debiteur
debiteur
er door bepaalde uitspraken of handelingen op mocht vertrouwen dat de factuur niet meer zou worden geïnd. Er is dan sprake van rechtsverwerking.

Stilzitten schuldeiser niet genoeg voor rechtsverwerking

Let op, het enkele stilzitten van een schuldeiser is niet voldoende om rechtsverwerking aan te nemen. Er moet sprake zijn van bijzondere bijkomende omstandigheden waardoor de crediteur er van uit mocht gaan dat hij de factuur niet meer hoefde te betalen.

More in Incasso
Advocaat Intellectueel eigendomsrecht - AMS Advocaten in Amsterdam en Naarden
Executie vonnis voorkomen? Start een executiegeschil of vraag schorsing!

In een recente uitspraak probeerde een partij die was veroordeeld om een bedrag aan de eiser te betalen een reeds...

Close