2 min lezen

Zilveren Kruis wint opnieuw kort geding tegen frauderende zorgaanbieder

NL

Na de fraude bij zorgaanbieder Cleofa, zijn er ook verdenkingen van fraude gerezen bij Current Care. Zilveren Kruis heeft hierop maatregelen ingesteld maar volgens Current Care volstrekt ten onrechte. Zij startte daarom een kort geding waarin zij o.m. schadevergoeding en een rectificatie vorderde vanwege deze verdachtmakingen. Advocaat Thomas van Vugt, gespecialiseerd in smaad en laster zaken, licht het vonnis toe.

Schade door onterechte verdachtmakingen

Current Care legt aan haar vorderingen ten grondslag dat zij schade lijdt doordat Zilveren Kruis haar beticht van niet-onderbouwde verdachtmakingen. Voorts weigert Zilveren Kruis de zorgkosten van de cliënten van Current Care te betalen. De vraag in deze procedure is of deze maatregelen tegen Current Care gerechtvaardigd zijn. Hierbij onderzoekt de voorzieningenrechter of er voldoende gronden zijn voor de verdenkingen van Zilveren Kruis dat bij Current Care sprake is van fraude. De voorzieningenrechter is van oordeel dat dit het geval is.

Rapport van bevindingen fraude bij zorgaanbieder

Zilveren Kruis heeft een onderbouwd rapport van bevindingen opgesteld waartegen Current Care onvoldoende (gemotiveerd) verweer heeft gevoerd. Eén van de bevindingen was dat eenzelfde zorgverlener van Current Care bij meerdere cliënten op hetzelfde tijdstip zorg zou hebben verleend. Dit heeft zich in 11 gevallen voorgedaan.

Niet voldoen aan polisvoorwaarden

Voorts voldoet de indicerend verpleegkundige niet aan de polisvoorwaarden van Zilveren Kruis. Alleen een wijkverpleegkundige niveau 5 mag indicaties stellen terwijl de indicerend verpleegkundige van Current Care als niveau 4 gekwalificeerd is. Een soortgelijke situatie deed zich overigens voor in het de zaak tegen de Amsterdamse zorgaanbieder Cleofa.

Melding van fraude bij Inspectie Gezondheidzorg

Maar de belangrijkste aanwijzing van fraude was de melding van het ROC bij de Inspectie voor de Gezondheidzorg. Studenten van opleidingsinstelling ROC hadden stages gelopen bij Current Care. Over deze stages verklaarden zij dat Current Care hen had gevraagd om (zorg)rapportages te verzinnen. Deze moesten de studenten in sommige gevallen antidateren (periodes van voor hun stageperiode) en zij moesten werkzaamheden aangeven die niet waren uitgevoerd. Zo werden de stagiaires opgedragen huishoudelijk werk te verrichten bij cliënten terwijl zij op hun rapportages moesten aangeven dat zij zorg hadden verleend.

Verdenking van fraude bij zorgaanbieder gerechtvaardigd

De bevindingen rechtvaardigen volgens de voorzieningenrechter de verdenking van fraude bij zorgaanbieder Current Care. Zilveren Kruis mocht daarom overgaan tot het nemen van maatregelen. Current Care had aangevoerd dat door het “onrechtmatige” handelen van Zilveren Kruis cliënten massaal weg zouden zijn gegaan. Deze stelling is -nog daargelaten dat de maatregelen niet onrechtmatig zijn bevonden- niet onderbouwd. Zilveren Kruis heeft slechts tegen één verzekerde aangegeven dat er sprake is van een fraudeonderzoek. De gevorderde rectificatie De schriftelijke mededeling waarin een onrechtmatige publicatie wordt rechtgezet.
» Meer over rectificatie
rectificatie
wordt daarom ook afgewezen.

Thomas van Vugt

Thomas

Thomas adviseert en procedeert met name op het gebied van het verbintenissenrecht, het vastgoedrecht, en mediarecht. Volg Thomas op Twitter en LinkedIn.

Ravel Residence