Rechter rekt aansprakelijkheid hosting provider op!

Een website maken en op internet plaatsen is zo gebeurd. De inhoud van een website wordt eigenlijk nauwelijks gemonitord. Er zijn dan ook heel wat vage websites die (bewust) onjuiste informatie verspreiden. Vaak onschuldig maar soms ook met de intentie om reputatieschade aan te richten. De verantwoordelijk achter zo’n website is dikwijls niet te achterhalen. Hoe kan je dan toch de website verwijderd krijgen? Advocaat mediarecht Thomas van Vugt licht de aansprakelijkheid De gehoudenheid van een persoon of bedrijf om schade ontstaan uit een onrechtmatige daad of wanprestatie te vergoeden.
» Meer over aansprakelijkheid
aansprakelijkheid
van hostingproviders in dit geval toe.

Aansprakelijk bij kennis onrechtmatig karakter

In het Burgerlijk Wetboek (BW) is sinds een aantal jaar een aparte regeling opgenomen voor de aansprakelijkheid van hostingproviders. Het uitgangspunt van artikel 6:196c BW is dat een hostingprovider niet aansprakelijk is voor de inhoud van de websites die via zijn server zijn verbonden met het internet. Hierbij gelden wel de volgende kanttekeningen:
1) De hostingprovider weet niet en behoort niet te weten dat de informatie een onrechtmatig Ieder handelen of nalaten dat in strijd is met een wet of met de maatschappelijke betamelijkheid.
» Meer over onrechtmatig
onrechtmatig
karakter heeft.
2) Zodra de provider van het onrechtmatige karakter op de hoogte is, zal hij direct de informatie verwijderen of de toegang tot de website blokkeren.

Vordering verwijdering of blokkering website

Op basis van dit artikel kan een benadeelde vorderen dat een hostingprovider onrechtmatige informatie van een website verwijdert of de toegang tot de website blokkeert. De rechtbank heeft echter onlangs in een zaak tegen Your Hosting de reikwijdte van artikel 6:196c BW een beetje opgerekt.

Your Hosting provider van GABME.org

Your Hosting was de hostingprovider van website GABME.org. Op de summiere site (slechts 2 webpages) is vermeld dat GABME staat voor Global Advisory Board Middle East en een “independent international think thank” is. Volgens de website houdt GABME zich bezig met research op het gebied van counter intelligence, terrorism, cyber crime, money laundering and corruption. De enige contactgegevens op de site zijn een e-mailadres en de vermelding “London United Kingdom”.

Onterechte beschuldiging in nep rapport

Eisers importeren natuursteen uit Iran. Via internet werd een “rapport” verspreid waarin eisers werden beschuldigd van fraude, oplichting en witwaspraktijken. In dit rapport wordt verwezen naar de website GABME.org. Als auteur van het rapport stond ‘Susanwilliams-work’ aangeduid. “Susan Williams” bleek ook de domeinnaamhouder van GABME.org te zijn.

Constructie reputatieschade

Er was overduidelijk sprake van een constructie om eisers in een kwaad daglicht te stellen. Het rapport bevatte geen enkele andere bronnen dan een verwijzing naar onderzoek van GABME. Over de organisatie GABME zelf is verder niets te vinden op internet en er blijkt nergens uit dat GABME daadwerkelijk bestaat. Verder zijn er geen rapporten of onderzoeken naar onregelmatigheden bij eisers te vinden.

Vordering website ontoegankelijk maken

Zoals te verwachten viel, leverde onderzoek naar de persoon achter het rapport en de website (“Susan Williams”) niets op. Eisers vorderden daarom van Your Hosting om de toegang tot website GABME.org ontoegankelijk te maken “om zo de zweem van legitimiteit van het rapport weg te nemen”. Your Hosting weigerde onder verwijzing naar artikel 6:196c BW: alleen websites met een onrechtmatig karakter kunnen worden geblokkeerd. De inhoud van GABME.org is niet onrechtmatig, vindt Your Hosting.

Website onderdeel onrechtmatige constructie

De rechtbank acht deze uitleg van Your Hosting te kort door de bocht. Ook als op een website niets onrechtmatigs staat, kan een vordering tot verwijdering/blokkering van die site slagen als de website onderdeel uitmaakt van een constructie met een onrechtmatig karakter. Alle informatie is, en kennelijk met geen ander doel, dienstbaar aan uitingen over eisers met een onrechtmatig karakter, te weten ernstige ongefundeerde beschuldigen. Dat betekent dat de gehele website zelf binnen het bereik van artikel 6:196c BW valt.

Meer in Mediarecht
Advocaat Insolventierecht - Bestuurder failliete BV aansprakelijk aangaan overeenkomst
Afgifte verborgen camera beelden Radar of bescherming vanwege persvrijheid?

Televisieprogramma Radar neemt met behulp van een verborgen camera een telecom-aanbieder onder de loep. Om te bewijzen dat AVROTROS onrechtmatig...

Sluiten