De Bedrijfshuuradviescommissie stopt ermee: hoe verder?

Per 1 januari 2014 stopt de Kamer van Koophandel Een publieke instelling gericht op advisering en ondersteuning van ondernemers en beheerder van het Handelsregister.
» Meer over kamer van Koophandel
Kamer van Koophandel
met de bedrijfshuuradviescommissie Een onafhankelijke commissie die advies geeft over huurprijzen van middenstandsbedrijfsruimte.
» Meer over bedrijfshuuradviescommissie
Bedrijfshuuradviescommissie
( bedrijfshuuradviescommissie Een onafhankelijke commissie die advies geeft over huurprijzen van middenstandsbedrijfsruimte.
» Meer over bedrijfshuuradviescommissie
BHAC
). Alle Kamers van Koophandel beschikken sinds 1981 over een BHAC, die wordt ingeschakeld als deskundige voor een advies over de juiste huurprijs van een middenstandsbedrijfsruimte Bedrijfsruimte bestemd voor de uitoefening van een winkel, horeca of ambachtsbedrijf en waar een voor het publiek toegankelijke ruimte aanwezig is voor rechtstreekse levering van roerende zaken of voor dienstverlening.
» Meer over middenstandsbedrijfsruimte
middenstandsbedrijfsruimte
, zoals een horeca- of winkelpand. Het is vooralsnog onduidelijk of er voor huurder, verhuurder, advocaten en rechters een alternatief komt. AMS advocaat huurrecht bedrijfsruimte Thomas van Vugt legt uit.

Huurprijs wijzigen: BHAC

Als een huurder en verhuurder van een bedrijfsruimte Een gebouwde onroerende zaak bestemd voor de uitoefening van een winkelbedrijf, horeca of ambachtsbedrijf en waar een voor het publiek toegankelijke ruimte aanwezig is voor rechtstreekse levering van roerende zaken of voor dienstverlening.
» Meer over bedrijfsruimte
bedrijfsruimte
geen overeenstemming kunnen bereiken over de huurprijs, kan een advocaat huurrecht zowel namens de huurder als de verhuurder de rechter verzoeken de huurprijs van de betreffende bedrijfsruimte, als deze niet overeenstemt met die van vergelijkbare bedrijfsruimte ter plaatse, nader vast te stellen. De mogelijkheden hiervoor zijn niet onbeperkt. Bij een huurovereenkomst voor bepaalde tijd kan een verzoek tot huurprijsvaststelling bijvoorbeeld pas voor het eerst plaatsvinden na afloop van de overeengekomen duur. In alle andere gevallen kan huurprijswijziging steeds worden ingesteld wanneer tenminste vijf jaar zijn verstreken sinds de dag waarop de laatste huurprijs geldt.

Advies door deskundige over hoogte huur

Een verzoek tot vaststelling van de huurprijs door een rechter kan alleen plaatsvinden als er eerst deskundigenbericht Soms moet er in de procedure advies worden ingewonnen bij een deskundige, bijvoorbeeld een accountant of een makelaar. De rechter kan zo'n deskundigenadvies op verzoek van een partij of ambtshalve bevelen.
» Meer over deskundigenbericht
deskundigenadvies
omtrent de nadere huurprijs wordt overlegd. Dit advies kan worden opgesteld door één of meer door partijen gezamenlijk benoemde deskundigen. Partijen zijn vrij in hun keuze voor een specifieke deskundige en zijn niet gebonden aan het deskundigenadvies dat wordt uitgebracht.

Rechter kan deskundige benoemen

Het blijkt vaak lastig om het eens te worden over de te benoemen deskundige. Indien partijen het niet eens worden, kan de rechter een deskundige benoemen via een verzoekschrift Zaken die niet met een dagvaarding beginnen, worden ingeleid met een verzoekschrift. De wet verbindt een aantal minimumvereisten aan de inhoud van een verzoekschrift.
» Meer over verzoekschrift
verzoekschrift
. Tot voor kort werd de BHAC, welke vrijwel altijd bestond uit drie deskundigen en een secretaris, veelal door de rechter als deskundige benoemd. Deze mogelijkheid bestaat inmiddels niet meer. Met het oog op de doorlooptijd van de onderzoeken neemt de BHAC geen nieuwe verzoeken meer in behandeling.

Voortzetting van de BHAC-activiteiten

Het is onduidelijk of de activiteiten van de BHAC  door een andere, vergelijkbare organisatie zullen worden voortgezet. Hoewel in het verleden in Den Haag al wel stemmen zijn opgegaan om een (al dan niet landelijk) expertisecentrum op te richten, lijken er tot op heden nog geen concrete initiatieven van de grond te zijn gekomen. Huurders, verhuurders, advocaten en rechters zullen dus op zoek moeten naar alternatieve (commerciële) partijen die hen van advies kunnen voorzien. Of dat goed gaat uitpakken, is afwachten.

Advocaat gespecialiseerd in huurrecht bedrijfsruimte

Een advocaat met verstand van het huurrecht bedrijfsruimte kan soms uitkomst bieden. De AMS advocaat huurrecht bedrijfsruimte staat zowel huurder als verhuurder bij.

Meer in Huurrecht
advocaat arbeidsrecht
Ex-werknemer met dienstwoning heeft huurbescherming

Het komt niet heel vaak voor maar soms wordt er door de werkgever aan een werknemer een woning of een...

Sluiten