Terug
b

bedrijfshuuradviescommissie

De Bedrijfshuuradviescommissie (BHAC) is een door de Kamer van Koophandel Een publieke instelling gericht op advisering en ondersteuning van ondernemers en beheerder van het Handelsregister.
» Meer over kamer van Koophandel
Kamer van Koophandel
ingestelde onafhankelijke commissie die advies geeft over huurprijzen van middenstandsbedrijfsruimte Bedrijfsruimte bestemd voor de uitoefening van een winkel, horeca of ambachtsbedrijf en waar een voor het publiek toegankelijke ruimte aanwezig is voor rechtstreekse levering van roerende zaken of voor dienstverlening.
» Meer over middenstandsbedrijfsruimte
middenstandsbedrijfsruimte
. Vaak werd in een procedure tot nadere huurprijsvaststelling bij de Kantonrechter de BHAC als onafhankelijk deskundige benoemd om advies uit te brengen over huurprijzen van vergelijkbare objecten ter plaatse. Zonder een deskundigenbericht Soms moet er in de procedure advies worden ingewonnen bij een deskundige, bijvoorbeeld een accountant of een makelaar. De rechter kan zo'n deskundigenadvies op verzoek van een partij of ambtshalve bevelen.
» Meer over deskundigenbericht
deskundigenadvies
neemt de rechter het verzoek om huurprijsherziening niet in behandeling. Als partijen er niet uit komen benoemt de rechter de deskundige (ook vaan de BHAC).

In verband met de reorganisatie van de Kamers van Koophandel stopt de BHAC echter per 1 januari 2014. Dit betekent dat zowel partijen als de kantonrechters zich tot een andere (wellicht commerciële) deskundige zullen moeten wenden voor prijsadvies.

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op