Terug
m

middenstandsbedrijfsruimte

Een bedrijfsruimte Een gebouwde onroerende zaak bestemd voor de uitoefening van een winkelbedrijf, horeca of ambachtsbedrijf en waar een voor het publiek toegankelijke ruimte aanwezig is voor rechtstreekse levering van roerende zaken of voor dienstverlening.
» Meer over bedrijfsruimte
bedrijfsruimte
in de zin van het huurrecht is een gebouwde onroerende zaak Onroerend zaken zijn o.m. de grond en gebouwen en werken die duurzaam met de grond zijn verenigd.
» Meer over onroerende zaak
onroerende zaak
of gedeelte daarvan, die volgens de huurovereenkomst bestemd is voor de uitoefening van een winkelbedrijf, horeca of ambachtsbedrijf en waar een voor het publiek toegankelijke ruimte aanwezig is voor rechtstreekse levering van roerende zaken of voor dienstverlening (kortom: middenstand). Deze vorm van bedrijfsruimte wordt ook wel 290-bedrijfsruimte genoemd naar het gelijknamige artikel in het Burgerlijk Wetboek.

Voor deze bedrijfsruimten gelden aanvullende regels ter bescherming van e huurder. Omdat de huurder van winkels en horeca et cetera economisch gebonden zijn aan een bepaalde lokatie, genieten zij extra bescherming tegen huurbeëindigingen door de verhuurder. In principe geldt een huurovereenkomst voor bedrijfsruimte voor een periode van 5 + 5 jaar. Vervolgens kan een verhuurder opzeggen op één van de gronden genoemd in de wet. Ook met betrekking tot huurprijsverhoging is semi- dwingend recht Wetsbepalingen waarvan partijen niet (contractueel) van mogen afwijken.
» Meer over dwingend recht
dwingend recht
van toepassing (dat wil zeggen dat de meeste bepalingen niet kan worden afgeweken ten nadele van de huurder).

onroerende zaak Onroerend zaken zijn o.m. de grond en gebouwen en werken die duurzaam met de grond zijn verenigd.
» Meer over onroerende zaak
Onroerend goed
dat niet onder de toepassing van artikel 7:290 BW valt (zoals bv. kantoorruimte) wordt “overige ruimte” of 230a-bedrijfsruimte genoemd.

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op