Good leaver of bad leaver: wat maakt het uit?

Een werknemer mag in principe altijd zijn arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd opzeggen (met inachtneming van de opzegtermijn). Of de werkgever het hier nu mee eens is of niet maakt niet uit. Maar voor de afrekening van aandeel De gedeelten waarin het kapitaal van een BV of NV is verdeeld.
» Meer over aandeel
aandelen
die een werknemer in zijn beloningspakket heeft ontvangen, kan de instemming (of gebrek daaraan) van de werkgever wel relevant zijn. Een zogenaamde “good leaver” heeft recht op een hogere vergoeding dan een “bad leaver”. Advocaat arbeidsrecht Sander Schouten legt uit aan de hand van een recente uitspraak.

 

Opzegging door werknemer: good leaver of bad leaver?

De werknemer in deze zaak werkte sinds eind 2010 als CEO bij werkgever. Naast zijn salaris ontvangt werknemer aandelen in het bedrijf van werkgever. In de akte Een ondertekend geschrift, bestemd om tot bewijs te dienen.
» Meer over akte
akte
van aandelenoverdracht De verkoop van aandelen
» Meer over aandelenoverdracht
aandelenoverdracht
is vastgelegd dat als de werknemer uit dienst treedt bij werkgever hij verplicht is zijn aandelen te koop aan te bieden aan de werkgever. Als de werknemer een good leaver is (d.w.z. dat hij met toestemming of op verzoek van de werkgever is vertrokken), dan wordt de verkoopprijs vastgesteld op minimaal de marktwaarde plus een verhoging van 6% op jaarbasis. Als de werknemer daarentegen weg gaat op eigen initiatief en zonder toestemming van de werkgever (bad leaver), dan is de verkoopprijs vele malen lager.

Afrekening aandelen bij einde dienstverband

De werknemer zegt in april 2012 zijn dienstverband op. Bij de afrekening van zijn aandelen stelt de werkgever zich op het standpunt dat zij nimmer in hebben gestemd met het vertrek. De werknemer is dus een bad leaver en heeft slechts recht op de lagere verkoopprijs, aldus de werkgever. Partijen gaan naar de rechter voor een definitief oordeel.

Afrekening aandelen conform good leaver prijsbepaling

Volgens de kantonrechter gaat het in deze zaak om het “op eigen initiatief” vertrekken van werknemer. Had de werkgever hier toestemming aan onthouden? De rechter oordeelt van niet. Vaststaat dat de sfeer tussen partijen na de opzegging goed was. Van de werkgever mag worden verwacht dat hij – in ieder geval binnen de opzegtermijn – duidelijk maakt dat hij niet instemt met de opzegging. De bezwaren van werkgever zijn pas geuit 4 weken nadat de overeenkomst Een meerzijdige rechtshandeling, waarbij een of meer partijen jegens een of meer andere partijen een verbintenis aangaan.
» Meer over overeenkomst
overeenkomst
al was opgezegd. Dit is volgens de rechter te laat. De werknemer heeft dus recht op afrekening van de aandelen conform de good leaver prijsbepaling.

AMS Advocaten bij afwikkeling arbeidscontract

Bij het einde van een dienstverband moeten meer zaken geregeld worden dan je denkt. Zelfs wanneer de werknemer zelf opzegt. Zo zullen vakantiegeld en vakantiedagen moeten worden uitbetaald, overuren worden afgerekend en soms is er sprake van een concurrentie– en/of relatiebeding waar de werknemer rekening mee moet houden. Ook kan de werkgever de kosten van een opleiding of studie hebben betaald en kan de werknemer verplicht zijn deze kosten (deels) terug te betalen als hij (binnen een bepaalde termijn) vertrekt bij de werkgever (studiekostenbeding). Zorg dus altijd dat je goed je arbeidscontract naleest voordat je opzegt. Zo voorkom je onaangename verrassingen. Heb je vragen over de consequenties van een opzegging of wil je advies bij de afwikkeling van een arbeidsovereenkomst De overeenkomst waarbij de ene partij, de werknemer, zich verbindt in dienst van de andere partij, de werkgever, tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten.
» Meer over arbeidsovereenkomst
arbeidsovereenkomst
, neem dan contact met onze arbeidsrecht advocaten op.

More in Arbeidsrecht
advocaat arbeidsrecht
Concurrentiebeding: laat de tekst controleren door een advocaat

Een aparte uitspraak in een rechtszaak van een werkgever tegen een ex-werknemer die bij de concurrent in dienst was getreden....

Close