3 min lezen

Vakantiegeld en vakantiedagen: zo werkt het

NL

Ieder jaar rond mei kijken werknemers weer reikhalzend uit naar de uitbetaling van het vakantiegeld Jaarlijkse toelage die een werknemer krijgt met het idee om de extra kosten van vakantie te dekken.
» Meer over vakantiegeld
vakantiegeld
. Werknemers weten vaak wel hoeveel er wordt uitbetaald, maar welke rechten je als werknemer precies hebt is vaak niet bekend. Wat gebeurt er bijvoorbeeld met vakantiegeld en vakantiedagen bij einde dienstverband? Advocaat arbeidsrecht Sander Schouten legt uit hoe de (juridische) vork in de steel zit.

Vakantiedagen sparen?

In Nederland geldt een minimum van 20 vakantiedagen per jaar op basis van een fulltime dienstverband. Ook tijdens ziekte of (zwangerschaps)verlof bouwt de werknemer vakantiedagen op. Maar sinds januari 2012 geldt er nieuwe wetgeving ten aanzien van niet opgenomen vakantiedagen. De mogelijkheid tot het sparen van vakantiedagen is aanzienlijk beperkt. Wettelijke vakantiedagen mogen nog steeds ‘meegenomen’ worden naar het volgende jaar, echter de ‘meegenomen’ dagen dienen binnen een half jaar na het jaar waarin ze zijn opgebouwd te worden opgenomen. Hierna vervallen de dagen en kunnen er geen rechten meer aan worden ontleend.

Verjaringstermijn vakantiedagen

Dit geldt niet voor de extra dagen die boven het wettelijk minimum worden toegekend door de werkgever, danwel in een cao (collectieve arbeidsovereenkomst) Een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) is een schriftelijke overeenkomst waarin afspraken over arbeidsvoorwaarden zijn vastgelegd.
» Meer over cao (collectieve arbeidsovereenkomst)
cao
. Voor deze dagen geldt nog steeds een verjaringstermijn van vijf jaar na de laatste dag van het kalenderjaar waarin de aanspraak op de vakantiedagen is ontstaan. Hierbij geldt dat de dagen die het langst staan, het eerst worden afgeschreven. De werknemer moet in staat gesteld worden het wettelijk minimum aan vakantiedagen op te nemen.

Vakantiegeld en verjaring

Iedere werknemer heeft naast vakantiedagen, ook recht op vakantiegeld (ook wel vakantiebijslag genoemd). Vakantiegeld bedraagt doorgaans 8% van het bruto salaris. Dit is het wettelijk minimum. In CAO’s wordt hier nog wel eens vanaf geweken en een hoger percentage vakantiegeld toegekend. Een vordering ten aanzien van vakantiegeld is een loonvordering. Deze vordering verjaart vijf jaar na het opeisbaar worden. Dit houdt in dat bij loonvorderingen die meerdere maanden bestrijken, iedere maand een verjaring Verjaring betekent dat een rechtsvordering door verloop van een bepaalde tijd niet langer in rechte afdwingbaar is.
» Meer over verjaring
verjaringstermijn
gaat lopen.

Uitbetaling vakantiegeld

Het vakantiegeld dient op de loonstrook die door de werkgever wordt verstrekt duidelijk aangegeven te worden. Doorgaans wordt het vakantiegeld jaarlijks in één keer uitbetaald (meestal bij de salarisronde van mei), er kan echter overeengekomen worden dat het vakantiegeld maandelijks wordt uitbetaald.

Berekening vakantiegeld

Vakantiegeld bedraagt doorgaans dus 8% van het bruto jaarloon. Onder brutoloon vallen ook de overeengekomen bijzondere loonsbestanddelen zoals eindejaarsuitkeringen, bonussen en een dertiende maand. Deze dienen dan ook te worden meegenomen in de berekening van de hoogte van het vakantiegeld. Wanneer de werknemer geen vol jaar (dat doorgaans ten aanzien van het vakantiegeld dus loopt van mei tot en met juni) in dienst is bij de werkgever, wordt het vakantiegeld naar rato berekend over de gewerkte periode. Over het vakantiegeld dient wel nog belasting te worden afgedragen.

Afrekening bij einde dienstverband

Bij het einde van het dienstverband worden alle opgebouwde vakantierechten en het opgebouwde vakantiegeld in een keer uitbetaald. Dit geldt in beginsel ook bij ontslag op staande voet. In plaats van de vakantiedagen te laten uitbetalen kan in overleg ook worden besloten de vakantiedagen op te nemen aan het einde van het dienstverband. Voor niet opgenomen vakantiedagen geldt dat hiervoor een uitkering in geld wordt gedaan die gelijk is aan het salaris dat de werknemer over deze dagen zou ontvangen.

Verrekenen studiekosten met vakantiegeld?

De werkgever stelt aan het einde van het dienstverband een eindafrekening op waarop alle uit te betalen rechten zijn opgenomen. Onder omstandigheden mag de werkgever bepaalde bedragen die de werknemer nog is verschuldigd (bijvoorbeeld betaalde voorschotten en/of door de werkgever betaalde studiekosten) verrekenen met het nog uit te betalen vakantiegeld en de vergoeding in geld voor niet genoten vakantiedagen.

Advocaat arbeidsrecht Amsterdam

De arbeidsrecht advocaten van advocatenkantoor AMS Advocaten in Amsterdam hebben veel ervaring in het arbeidsrecht en en staan u graag bij indien u geconfronteerd wordt met een loonvordering, overweegt een loonvordering in te stellen of bij vragen over de afrekening van aandelen.

Sander Schouten

Sander Schouten

Sander is sinds 2001 advocaat. Hij heeft bij twee middelgrote advocatenkantoren in Amsterdam ervaring opgedaan. Sander legt zich voornamelijk toe op de rechtsgebieden ondernemingsrecht, insolventierecht, verbintenissenrecht en arbeidsrecht. Volg Sander op LinkedIn of Twitter.
Ravel Residence