2 min lezen

Forse beperking vakantiedagen sparen

NL

In 2012 opgebouwde vakantiedagen moeten uiterlijk op 1 juli 2013 zijn opgenomen. Anders ben je ze kwijt.  De mogelijkheid om vakantiedagen op te sparen is beperkt tot zes maanden na het jaar waarin de vakantiedagen zijn opgebouwd. Advocaat arbeidsrecht Sander Schouten van AMS advocaten legt uit.

Opsparen vakantiedagen aan banden

Dit is het gevolg van het feit dat volgens het Europese Hof van Justitie zieke werknemers dezelfde rechten met betrekking tot vakantiedagen dienen te hebben als gezonde werknemers. De nieuwe regel geldt slechts voor de ‘wettelijke’ vakantiedagen, dat wil zeggen, het minimum aantal vakantiedagen waarop een werknemer volgens de wet recht heeft. Een werknemer heeft recht op minimaal vier maal het aantal werkdagen per week aan vakantiedagen. Een fulltimer heeft dus recht op minimaal 20 vakantiedagen per jaar. Deze wettelijke vakantiedagen moeten voortaan worden opgenomen binnen uiterlijk zes maanden nadat het kalenderjaar waarin die dagen zijn opgebouwd is verstreken. De in 2012 op te bouwen vakantiedagen moeten dus uiterlijk op 1 juli 2013 zijn opgenomen. Deze nieuwe regeling heeft geen betrekking op vakantiedagen die zijn opgebouwd tot en met 31 december 2011. Voor deze vakantiedagen geldt nog wel de oude vervaltermijn van vijf jaar.

Het geldt niet voor de bovenwettelijke vakantiedagen

De nieuwe beperking geldt ook niet voor de zogenaamde ‘bovenwettelijke’ vakantiedagen. Dit zijn alle ‘extra’ vakantiedagen waarop een werknemer volgens de arbeidsovereenkomst De overeenkomst waarbij de ene partij, de werknemer, zich verbindt in dienst van de andere partij, de werkgever, tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten.
» Meer over arbeidsovereenkomst
arbeidsovereenkomst
of op grond van een cao (collectieve arbeidsovereenkomst) Een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) is een schriftelijke overeenkomst waarin afspraken over arbeidsvoorwaarden zijn vastgelegd.
» Meer over cao (collectieve arbeidsovereenkomst)
cao
bovenop het wettelijk minimum recht.  De oude vervaltermijn van vijf jaren blijft dus ook voor deze bovenwettelijke vakantiedagen gelden.

Er zijn nu al gevolgen voor de ‘oude’ vakantiedagen

Deze nieuwe regeling zal nu al een rol gaan spelen, ook al  heeft deze regeling formeel pas betrekking op de in 2012 op te bouwen vakantiedagen. De oudst opgebouwde vakantiedagen zullen meestal het eerst moeten worden opgenomen. De kans is daarom groot dat een werknemer die veel ‘oude’ vakantiedagen heeft en deze dus het eerste moet opmaken, wordt geconfronteerd met in 2012 opgebouwde vakantiedagen die zullen vervallen. Het wordt voor werkgevers dus van belang om de opname van vakantiedagen goed in de gaten te houden en het verval van vakantiedagen correct te verwerken in de administratie. Ook is het verstandig het personeel tijdig van deze nieuwe regel op de hoogte te stellen, zodat werknemers niet achteraf kunnen klagen over gebrekkige informatie van de zijde van de werkgever.

AMS Advocaten is specialist in arbeidsrecht

Onze advocaten hebben veel ervaring met het arbeidsrecht, zodat wij u desgewenst kunnen infomeren over de gevolgen van deze nieuwe regeling voor uw bedrijf.

Sander Schouten

Sander Schouten

Sander is sinds 2001 advocaat. Hij heeft bij twee middelgrote advocatenkantoren in Amsterdam ervaring opgedaan. Sander legt zich voornamelijk toe op de rechtsgebieden ondernemingsrecht, insolventierecht, verbintenissenrecht en arbeidsrecht. Volg Sander op LinkedIn of Twitter.
Ravel Residence