2 min lezen

Rechter: werkgever in zwaar weer hoeft geen bonus te betalen

NL

Een werkgever die besloot geen bonus uit te keren, werd door een werknemer gedagvaard. De werknemer had volgens de afgesproken bonusregeling zijn target gehaald. Bovendien hadden andere werknemers wel een bonus gekregen. Een uitgemaakte zaak dus, zou je zeggen. Maar de rechter wijst de vordering af  en wijst op de slechte financiële situatie van het bedrijf.  Een opmerkelijke uitspraak die waarschijnlijk door andere werkgevers in zwaar weer gebruikt zal gaan worden om onder bonusverplichtingen uit te komen.

 

Bonusregeling bij behalen omzetdrempel

In de procedure stelt de rechter voorop dat werkgever het recht heeft om in individuele gevallen af te wijken van de bonusregeling die in de arbeidsovereenkomst De overeenkomst waarbij de ene partij, de werknemer, zich verbindt in dienst van de andere partij, de werkgever, tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten.
» Meer over arbeidsovereenkomst
arbeidsovereenkomst
staat. De werkgever heeft als het om het toekennen van een bonus gaat een “discretionaire bevoegdheid” , aldus de rechter. In normaal Nederlands: de werkgever heeft de vrijheid om zelf te bepalen of er van de bonusregeling wordt afgeweken.

Besluit afzien bonus redelijk en billijk?

Maar deze bevoegdheid wordt begrensd door de eisen van redelijkheid en billijkheid Een bron van ongeschreven objectief recht waaraan mensen zich moeten gedragen jegens elkaar.
» Meer over redelijkheid en billijkheid
redelijkheid en billijkheid
. De discretionaire bevoegdheid van een werkgever betekent dus niet dat een werkgever willekeurig bonussen mag toekennen of onthouden. Een werknemer die op gelijke wijze heeft gepresteerd als zijn collega’s mag in principe niet als enige een bonus geweigerd worden. Ook zal een werkgever die jarenlang bonussen heeft uitgekeerd onder dezelfde omstandigheden niet plotseling de uitbetaling mogen staken.

Target gehaald, toch geen recht op bonus

De rechter vindt in deze zaak echter dat de werkgever terecht heeft besloten om geen bonus uit te keren, ook al heeft de werknemer conform de bonusregeling zijn omzetdrempel gehaald. Het bedrijf lijdt al enkele jaren verlies en heeft met instemming van de ondernemingsraad de arbeidsvoorwaarden versoberd. Had de werkgever deze maatregelen niet genomen, dan zou het bedrijf misschien wel failliet zijn gegaan. Dat de werkgever andere werknemers wél een bonus heeft uitgekeerd maakt dit niet anders voor de rechter. Met dit vonnis in de hand zullen werkgevers in zwaar weer kunnen proberen om onder hun bonusverplichtingen uit te komen.

Sander Schouten

Sander Schouten

Sander is sinds 2001 advocaat. Hij heeft bij twee middelgrote advocatenkantoren in Amsterdam ervaring opgedaan. Sander legt zich voornamelijk toe op de rechtsgebieden ondernemingsrecht, insolventierecht, verbintenissenrecht en arbeidsrecht. Volg Sander op LinkedIn of Twitter.

Ravel Residence