3 min lezen

De coöperatie is terug van weggeweest: dit zijn de voordelen

NL

Veel ondernemers geven de voorkeur aan een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Een als BV opgerichte rechtspersoon waarvan het maatschappelijk kapitaal verdeeld is in aandelen die niet vrij overdraagbaar zijn; de aandelen staan op naam.
» Meer over besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
besloten vennootschap
om hun bedrijfsactiviteiten in onder te brengen. De coöperatie is echter aan een flinke opmars bezig. Dit komt door de vele voordelen die een coöperatie met zich brengt. Waar de coöperatie eerst uit het zicht was, is hij sinds de crisis terug van weggeweest. Ondernemingsrecht advocaat Hidde Reitsma legt uit wat een coöperatie is, en welke voordelen deze rechtsvorm kan bieden.

 

De coöperatie met beperkte of uitgesloten aansprakelijkheid

De coöperatie is in feite een vereniging waarvan de leden onder gezamenlijke naam een onderneming drijven. De coöperatie  is een flexibele, goedkope en makkelijke rechtsvorm waar twee of meer ondernemers hun krachten bundelen om onder één naam hun bedrijfsactiviteiten te ontplooien. Vanwege het feit dat ook een coöperatie met beperkte of uitgesloten aansprakelijkheid De gehoudenheid van een persoon of bedrijf om schade ontstaan uit een onrechtmatige daad of wanprestatie te vergoeden.
» Meer over aansprakelijkheid
aansprakelijkheid
kan worden opgericht, heeft de ondernemer een perfecte rechtsvorm met beperkte aansprakelijkheid.

De voordelen: goedkoop, snel en gemakkelijk

Een van de voornaamste voordelen van het gebruik van de coöperatie als ondernemingsvorm is dat hij snel en gemakkelijk te vormen is. Het is een samenwerkingsvorm tussen twee of meer ondernemers en heeft als voordeel dat het oprichten van deze ondernemingsvorm goedkoop, snel en gemakkelijk is. Daarnaast kan men ook gebruik maken van de mogelijkheid om de aansprakelijkheid te beperken (men spreekt dan van een Coöperatie B.A.) of de aansprakelijkheid geheel uit te sluiten (men spreekt dan van een Coöperatie U.A.).

Besloten vennootschap of de naamloze vennootschap

In tegenstelling tot de besloten vennootschap of de naamloze vennootschap Een als zodanig opgerichte rechtspersoon met een in overdraagbare aandelen verdeeld maatschappelijk kapitaal.
» Meer over naamloze vennootschap
naamloze vennootschap
heeft de coöperatie ook als voordeel dat er weinig dwingende wetsbepalinge te vinden zijn. Dit betekent dat men de coöperatie in hoge mate naar eigen wens kan vormen. Wil men samen met een andere ondernemer krachten bundelen onder één handelsnaam, maar toch de gemaakte winst terug laten vloeien naar gelang de inbreng van elk der ondernemers? In tegenstelling tot de besloten of naamloze vennootschap is dit geen enkel probleem. Bij een vennootschap is een ongelijke winstdeling in principe in strijd met de gelijkheid van aandeelhouders. Bij een coöperatie is dit niet het geval. Wanneer de coöperatie zo veel winst maakt dat het aantal leden wil uitbreiden, kan dit ook gemakkelijk. Zonder veel moeite kunnen leden worden toegelaten. In tegenstelling tot de rompslomp die het toelaten van aandeelhouders bij een vennootschap kent.

Oprichting coöperatie

Uit de wet blijkt dat de coöperatie een vereniging is die haar leden voorziet in haar stoffelijke behoefte. De coöperatie heeft dan ook geen aandeelhouders als eigenaren, maar slechts leden. Dit brengt dat de wettelijke bepalingen die bij een vennootschap wél van toepassing zijn, bij de coöperatie grotendeels achterwegen gelaten kunnen worden. Bij oprichting van de coöperatie hoeft slecht een akte Een ondertekend geschrift, bestemd om tot bewijs te dienen.
» Meer over akte
akte
te worden opgemaakt door de notaris. Daarnaast moet de coöperatie worden ingeschreven in het handelsregister Een register waarin ondernemingen vermeld staan met hun gegevens.
» Meer over handelsregister
handelsregister
en is iedere coöperatie verplicht een administratie te voeren en jaarstukken op te stellen. De handelsnaam van de coöperatie moet verplicht het woord coöperatief bevatten en ook moet er aan het eind van de naam de letters W.A. (Wettelijke Aansprakelijkheid) B.A. (Beperkte aansprakelijkheid) of U.A. (Uitgesloten Aansprakelijkheid) staan.

Advocaat ondernemingsrecht in Amsterdam

De coöperatie belooft steeds meer terrein te gaan winnen en een populaire rechtsvorm te worden voor startende ondernemers en zzp-ers. Wilt u samen met iemand ondernemen? Vergeet dan zeker de mogelijkheden van een coöperatie niet. Deze rechtsvorm heeft namelijk wél de voordelen van een vennootschap, maar niet de nadelen. Wilt u nadere informatie? Neem dan contact op met een van de ondernemingsrecht advocaten van AMS Advocaten.

Hidde Reitsma

Hidde Reitsma

Hidde heeft een gevarieerde proces- en adviespraktijk en bezit een diepgaande kennis van het beslag- en executierecht. Het zwaartepunt van zijn praktijk ligt op het gebied van het ondernemingsrecht (waaronder zaken op het gebied van bestuurdersaansprakelijkheid en  bedrijfsovername), het insolventierecht, het contractenrecht en het vastgoedrecht Volg Hidde op LinkedIn of Twitter.

Ravel Residence