3 min lezen

Zware onderzoeksplicht koper van tweedehands auto

NL

Het wordt steeds gebruikelijker om een tweedehands auto via internet te kopen of verkopen. Op die markt begeven zich nette handelaren en particulieren, maar ook professionele autodieven. Daarom is waakzaamheid geboden. De koper die een -later bleek- gestolen auto kocht via Marktplaats, kon zich tegen over de rechthebbende eigenaar niet op goede trouw Goede trouw is in het BW niet algemeen gedefinieerd. Goede trouw ontbreekt indien de feiten of het recht de goede trouw betrekking heeft bekend waren of bekend hadden moeten zijn.
» Meer over goede trouw
goede trouw
beroepen. Het Hof overwoog in een recent arrest dat de koper zijn onderzoeksplicht had geschonden. Advocaat verbintenissenrecht Sander Schouten legt uit.

 

Koper koopt gestolen auto

In deze zaak had de koper, een beginnende autohandelaar, een auto via Marktplaats gekocht van een verkoper voor € 7.000. De auto was overgedragen op een parkeerplaats in Rotterdam. De koper heeft de auto vervolgens doorverkocht aan Y. Toen Y de auto ter keuring aanbod aan de RDW bleek dat de auto als gestolen te boek stond. Ondertussen was de rechtmatige eigenaar door de verzekeraar schadeloos gesteld in verband met de autodiefstal. Toen de identiteit van de koper bekend werd, heeft de verzekeraar, die door subrogatie Overgang van een vordering en de daaraan verbonden positie van een derde door surbogatie
» Meer over subrogatie
subrogatie
in de plaats was getreden van de oorspronkelijke eigenaar, de koper gedagvaard. De verzekeraar vorderde schadevergoeding wegens onrechtmatige daad. De rechtbank overwoog dat de koper niet te goeder trouw was ten tijde van de koop van de auto en wees de vordering van de verzekeraar toe. De koper ging in hoger beroep.

Overdracht roerende zaak geldig bij goede trouw koper

Het hof stelde voorop dat volgens artikel 3:86 Burgerlijk Wetboek de overdracht Overdracht is het overdragen van een recht (indien het een recht van eigendom betreft: in eigendom) aan een ander.
» Meer over overdracht
overdracht
van een roerende zaak Roerend zijn alle zaken die niet onroerend zijn.
» Meer over roerende zaak
roerende zaak
geldig is ondanks de onbevoegdheid van de vervreemder, indien de overdracht anders dan om niet geschiedt en de verkrijger te goeder trouw is. Met andere woorden: de verkoop van een gestolen zaak is geldig als de koper niet wist dat het een gestolen zaak betrof. De koper moet “te goeder trouw” zijn geweest.

Geen goede trouw bij nalaten onderzoek identiteit

Om een geslaagd beroep te kunnen doen op goede trouw is niet alleen nodig dat de koper onbekend was met de onbevoegdheid van de verkoper, maar ook dat hij die onbevoegdheid niet hoorde te kennen. Een koper zal in bepaalde situaties dus onderzoek moeten instellen naar de bevoegdheid van de verkoper. Bij de koop van een tweedehands auto is ten minste vereist dat de autopapieren (het kentekenbewijs en het overschrijvingsbewijs) worden onderzocht. Maar ook als deze papieren in orde lijken te zijn, kan een aanvullend onderzoek nodig zijn om te goeder trouw te handelen.

Hof: koper onderzoeksplicht geschonden

In dit geval heeft de koper volgens het Hof niet aan zijn onderzoeksplicht voldaan. Hij heeft geen nader onderzoek gedaan naar de identiteit van de verkoper, die enkel een naam had opgegeven. Gezien de (verdachte) omstandigheden van de koop had de koper een nader onderzoek niet achterwege mogen laten. Deze omstandigheden waren als volgt: de auto werd overgedragen op een parkeerplaats en niet bij de verkopers woonhuis, en de koper was via een internet advertentie in contact gekomen met verkoper en had geen verdere informatie over de verkoper dan alleen een naam. Een dure les voor de beginnende autohandelaar.

Sander Schouten

Sander Schouten

Sander is sinds 2001 advocaat. Hij heeft bij twee middelgrote advocatenkantoren in Amsterdam ervaring opgedaan. Sander legt zich voornamelijk toe op de rechtsgebieden ondernemingsrecht, insolventierecht, verbintenissenrecht en arbeidsrecht. Volg Sander op LinkedIn of Twitter.
Ravel Residence