Onbezoldigd bestuurslid ontvangt indirect loon: mag dat?

Een onbezoldigde stichtingsbestuurder van een stichting Een stichting is een door een rechtshandeling in het leven geroepen rechtspersoon zonder leden of aandeelhouders.
» Meer over stichting
stichting
mag zijn eigen BV (en dus indirect hemzelf) toch betalen voor werkzaamheden als de bijzondere aard van de werkzaamheden dit kan rechtvaardigen. Dit is het oordeel van de Rechtbank ’s-Gravenhage in een recente uitspraak. Advocaat ondernemingsrecht Hidde Reitsma bespreekt de zaak.

 

 

Penningmeester stichting vraagt advies aan zijn eigen BV

In deze kwestie had het nieuwe bestuur van een stichting een rechtszaak aangespannen tegen de voormalig penningmeester. Wat was er aan de hand? De penningmeester had in de periode dat hij bestuurslid was, opdracht De overeenkomst waarbij iemand anders dan op grond van een arbeidsovereenkomst diensten verrichten voor een opdrachtgever.
» Meer over opdracht
opdracht
gegeven aan een BV om tegen aanzienlijke betaling management- en advieswerkzaamheden te verrichten voor de stichting. Op zich niet verboden, ware het niet dat de penningmeester directeur De leidinggevende van een onderneming of organisatie.
» Meer over directeur
directeur
en medeaandeelhouder was van deze onderneming en dus indirect betaling ontving voor door hemzelf verrichte werkzaamheden. In de statuten De statuten vermelden bij rechtspersonen met in aandelen vermeld kapitaal het bedrag van het maatschappelijk kapitaal en het soort, aantal en het bedrag van de aandelen. Voorts bevatten de statuten bepalingen over bestuur, aandeelhoudersvergadering, een eventuele raad van commissarissen, ontbinding en vereffening.
» Meer over statuten
statuten
van de stichting was bepaald dat bestuursleden, middellijk noch onmiddellijk, betrokken mogen zijn bij diensten ten behoeve van de stichting. Zij mogen evenmin enige financiële relatie met de stichting aangaan.

Eis: schade wegens onbehoorlijke taakvervulling

In de procedure vorderde de stichting de penningmeester te veroordelen tot het betalen van een schadevordering welke was gebaseerd op de aan de BV betaalde facturen. Volgens de stichting was de penningmeester aansprakelijk wegens onbehoorlijke taakvervulling. Er was sprake van schade nu de door de BV verrichte werkzaamheden, door de penningmeester om niet (gratis) verricht hadden moeten worden. Deze werkzaamheden vielen onder zijn normale stichtingsverantwoordelijkheden.

Hoofdregel: onbezoldigd bestuur werkt om niet

Naar het oordeel van de rechtbank is de regel dat een onbezoldigd bestuur van een stichting alle werkzaamheden om niet verricht. Het is echter wel denkbaar dat de bijzondere aard van de werkzaamheden en –zoals in dit geval- het feit dat werkzaamheden per se tijdens kantooruren verricht moeten worden, de toekenning van een commerciële vergoeding aan een (BV van de) bestuurder kan rechtvaardigen. Dat zal zich in het bijzonder kunnen voordoen als geen andere kostenloze, oplossing om de belangen van de stichting naar behoren te behartigen, voorhanden is. Het bestuur zal nu moeten aantonen dat er een kosteloos alternatief was (of in ieder geval een goedkopere) voordat de schade kan worden aangenomen. Overigens moeten de overige bestuursleden wel op de hoogte zijn geweest van het feit dat de ingeschakelde BV gelieerd is aan het bestuurslid in kwestie. Beide partijen kregen van de rechtbank een bewijsopdracht en de zaak werd verwezen naar de rol.

Advocaat stichtingen en ondernemingsrecht

Bestuurders van een stichting zijn meestal onbezoldigd, wat wil zeggen dat zij geen loon ontvangen. Zij verrichten hun werkzaamheden dan om niet. Afhankelijk van de stichting kunnen onbezoldigde bestuursleden wel een onkostenvergoeding ontvangen. Bijvoorbeeld reiskosten of de lunch tijdens een vergadering. Hoewel de meeste stichtingen geen winstoogmerk hebben maar een ideëel doel nastreven, kan een stichting wel winst maken. Het is echter wettelijk verboden om deze winst aan bestuursleden uit te keren. Voor meer informatie over stichtingen kunt u contact opnemen met één van onze advocaten.

Meer in Ondernemingsrecht
Gerichtsverfahren in Niederlanden - AMS Advocaten in Amsterdam und Naarden
Hoge Raad: aandeelhouders in buitenlandse holding hebben recht van enquête

In artikel 2:346 van het Burgerlijk Wetboek (BW) is bepaald wanneer aandeelhouders en certificaathouders in een N.V. of een B.V....

Sluiten