3 min lezen

Geheimhoudingsovereenkomst opstellen: zo werkt het

NL

Soms kan het verstandig zijn om geheimhoudingsverklaring met een contractspartij overeen te komen. Dit geldt bijvoorbeeld wanneer iemand een nieuw concept wil exploiteren en daarvoor een zakenpartner zoekt. Het is dan verstandig geïnteresseerden een geheimhoudingsovereenkomst te laten tekenen voordat zij inzage in de ins en outs van het concept krijgen. Maar ook in de overnameovereenkomst of arbeidsovereenkomst De overeenkomst waarbij de ene partij, de werknemer, zich verbindt in dienst van de andere partij, de werkgever, tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten.
» Meer over arbeidsovereenkomst
arbeidsovereenkomst
wordt vaak een geheimhoudingsbeding Bepaling in een contract waarin partijen overeenkomen dat zij aan geheimhouding zijn gebonden ten aanzien van bepaalde informatie.
» Meer over geheimhoudingsbeding
geheimhoudingsbeding
opgenomen. Arbeidsrecht advocaat Sander Schouten licht toe. 

Inhoud geheimhoudingsovereenkomst

Indien een bedrijf of persoon gaat onderhandelen met een mogelijke zakenpartner (bijvoorbeeld het bedrijf dat het nieuw product zou kunnen gaan produceren), dient de gesprekspartner inzage in het betreffende product te krijgen zodat hij kan beoordelen of hij mee wil doen. In dergelijke situaties is er sprake van een spanningsveld voor de ondernemer om wiens product of dienst het gaat. Hij verkrijgt immers niet de gewenste medewerking van de andere partij zonder hem op z’n minst enige inzage in de details van het product of dienst te bieden, maar in het geval de onderhandelingen afketsen, is de andere partij wel bekend geworden met het concept. Het is daarom verstandig een partij een geheimhoudingsverklaring te laten ondertekenen waarin onder meer is bepaald dat de gesprekspartner zowel tijdens de onderhandelingen als daarna absolute geheimhouding in acht zal nemen. Ook moeten er goede afspraken worden gemaakt over teruggave of vernietiging van ten behoeve van de onderhandelingen ter beschikking Uitspraak in een verzoekschriftprocedure
» Meer over beschikking
beschikking
gestelde documenten en zaken. Teneinde genoeg dreiging van het de geheimhoudingsovereenkomst uit te laten gaan, is het verstandig af te spreken dat de contractspartij boetes zal verbeuren in het geval hij de geheimhoudingsovereenkomst schendt.

Geheimhoudingsbeding als onderdeel van contract

Een geheimhoudingsovereenkomst is een overeenkomst Een meerzijdige rechtshandeling, waarbij een of meer partijen jegens een of meer andere partijen een verbintenis aangaan.
» Meer over overeenkomst
overeenkomst
die puur betrekking heeft op geheimhouding. Geheimhouding wordt ook vaak in een apart beding in andersoortige overeenkomsten overeengekomen. Bij het sluiten van een arbeidsovereenkomst is het bijvoorbeeld voor de werkgever van belang om ervoor te zorgen dat de werknemer geheimhouding in acht zal nemen over de bedrijfsgeheimen van de werkgever en diens klanten. Vaak wordt een geheimhoudingsbeding in arbeidsovereenkomsten gecombineerd met een concurrentie en/of relatiebeding en een boetebeding Een beding dat bij een zeker tekortschieten (een handelen, of een nalaten) de schuldenaar verplicht tot betaling van een geldsom of een andere verplichting.
» Meer over boetebeding
boetebeding
. Maar ook bijvoorbeeld wanneer er sprake is van de overname van een bedrijf wordt vaak een geheimhoudingsbeding in het overnamecontract opgenomen.

Advocatenkantoor ondernemingsrecht in Amsterdam

AMS advocaten is een advocatenkantoor in Amsterdam dat gespecialiseerd is in ondernemingsrecht. AMS heeft ruime ervaring met het opstellen van contracten, waaronder geheimhoudingsovereenkomsten.

Sander Schouten

Sander Schouten

Sander is sinds 2001 advocaat. Hij heeft bij twee middelgrote advocatenkantoren in Amsterdam ervaring opgedaan. Sander legt zich voornamelijk toe op de rechtsgebieden ondernemingsrecht, insolventierecht, verbintenissenrecht en arbeidsrecht. Volg Sander op LinkedIn of Twitter.

Ravel Residence