2 min lezen

geheimhoudingsverklaring

Thomas van Vugt
Thomas van Vugt
Neem contact op

Wat is een geheimhoudingsverklaring?

Het geheime ingrediënt van een frisdrank, de unieke broncode van een programmeur, een succesvolle marketingstrategie. Het is allemaal bedrijfsinformatie die een onderneming maar al te graag voor zichzelf houdt. Om deze bedrijfsgeheimen te beschermen biedt een geheimhoudingsverklaring uitkomst. Een geheimhoudingsverklaring, ook wel geheimhoudingsovereenkomst genoemd, is een contract tussen twee (of meer) partijen waarin wordt vastgelegd dat een partij geheimhouding betracht ten aanzien van bepaalde vertrouwelijke (bedrijfs)informatie van de ander.

Geheimhoudingsverklaring werknemer

Werknemers moeten soms uit hoofde van hun functie over geheime bedrijfsinformatie beschikken. Een werkgever wil voorkomen dat deze informatie zomaar op straat komt te liggen. Daarom wordt in een arbeidsovereenkomst vaak een geheimhoudingsverklaring opgenomen waarin de werknemer tot geheimhouding verplicht wordt. Aan deze geheimhouding is meestal een boetebeding gekoppeld voor het geval het geheimhoudingsbeding wordt overtreden. Overtreedt de werknemer het geheimhoudingsbeding toch, dan is hij de boeten verschuldigd. Bovendien pleegt hij wanprestatie ten aanzien van zijn arbeidsovereenkomst en kan dit reden voor ontslag zijn.

Geheimhoudingsverklaring duur

Een geheimhoudingsbeding is niet alleen geldig gedurende het dienstverband, maar meestal ook na een ontslag. Een geheimhoudingsbeding kan ook betrekking hebben op door een werknemer opgedane kennis en ervaring, hierdoor zal een geheimhoudingsbeding niet tot in de lengte van dagen kunnen worden ingeroepen. Een werknemer mag niet oneindig beperkt worden in zijn mogelijkheden om nieuw werk te vinden. Men doet er dus verstandig aan de exacte duur vast te leggen in de arbeidsovereenkomst om discussie over de duur te voorkomen.

Geheimhoudingsverklaring overname en fusie

Bij fusies en overnames speelt een geheimhoudingsverklaring eveneens een belangrijke rol. Tijdens de onderhandelingen over een bedrijfsovername zal de potentiële koper meestal inzage verlangen in de bedrijfsstukken (zoals de administratie, productinformatie en werkmethoden). Dit is uiteraard begrijpelijk, maar als de onderhandelingen stuk lopen heeft deze partij (niet zelden een concurrent) wel kennis genomen van de bedrijfsgevoelige informatie.

Geheimhoudingsverklaring onderzoek

Het is daarom van groot belang om bij een due diligence onderzoek een geheimhoudingsverklaring (of non-disclosure agreement) op te stellen. Hierin wordt de wederpartij verboden de ter beschikking gestelde informatie te gebruiken, openbaar te maken of door te spelen.

Overtreding geheimhoudingsverklaring

Geheimhouding overeenkomen is relatief eenvoudig. Het gaat echter om de handhaving. In de geheimhoudingsverklaring wordt meestal een boetebeding opgenomen. Dit beding houdt in dat er een boete wordt gesteld op elke overtreding. De boetes kunnen hoog oplopen en een bedrag van € 10.000 per overtreding is geen uitzondering.

Geheimhoudingsverklaring franchise

Tot slot zijn er nog enkele andere situaties waarbij een geheimhoudingsverklaring een rol speelt. Zo is er vaak in een franchise overeenkomst een geheimhoudingsbeding opgenomen. Het is de franchisenemer verboden om bedrijfsinformatie, methodieken en bedrijfsmethodes betreffende de franchiseformule aan derden door te geven.

Geheimhoudingsverklaring jurist

Iedere afzonderlijke situatie vergt een op maat gemaakte geheimhoudingsverklaring. AMS Advocaten heeft jarenlange ervaring in het contractenrecht en krijgt regelmatig te maken geheimhoudingsovereenkomsten. Zowel bij het opstellen als het inroepen van een geheimhoudingsverklaring kan AMS Advocaten u van dienst zijn. Neem voor meer informatie contact op met één van onze advocaten.

Nieuws-
brief

Ravel Residence