3 min lezen

Gebruik hashtag is geen merk- en auteursrechtinbreuk

NL

De voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft onlangs geoordeeld dat het gebruik van een logo met hashtag door Schuttingdeal geen inbreuk maakt op de gestileerde hashtag die door Tereco als beeldmerk is geregistreerd. Advocaat Hidde Reitsma licht deze zaak hieronder toe.

Feiten

Tereco houdt zich bezig met het vervaardigen en plaatsen van hekwerken. Schuttingdeal houdt zich bezig met het aanbieden van hekwerken en schuttingen. De waren en diensten van partijen stemmen dus overeen.

Tereco heeft een beeldmerk geregistreerd in de vorm van een (blauw-grijze) hashtag, waarin een T zichtbaar is. Schuttingdeal maakt in haar logo gebruik van een (groen-witte) hashtag.

Geen merkinbreuk

Tereco had bezwaar tegen het gebruik van de groen-witte hashtag van Schuttingdeal en vorderde een verbod op het gebruik van de groen-witte hashtag op basis van het merkenrecht De bescherming die een houder van een merk geniet tegen gebruik van zijn merk door derden.
» Meer over merkenrecht
merkenrecht
.

Daarvoor voerde Tereco aan dat sprake zou zijn van verwarringsgevaar, omdat een overeenstemmend teken (hashtag) werd gebruikt voor overeenstemmende waren (hekwerken en schuttingen). Het publiek zou het merk en logo namelijk met elkaar kunnen verwarren, dan wel daardoor de indruk kunnen krijgen dat er een economisch verband bestaat tussen beide partijen. 

Wel gebruik als merkteken

Schuttingdeal verweerde zich onder meer door te stellen dat het teken alleen gebruikt werd als handelsnaam en niet als (merk)teken voor haar waren. Dit verweer slaagde niet, omdat het teken ook werd gebruikt op een manier waarbij een verband ontstaat tussen het teken en de waren die in de handel worden gebracht. Aldus sprake is van “merkgebruik”. Daarvoor is niet nodig dat het teken/logo op de waren zelf is aangebracht. 

Omdat ook sprake was van overeenstemmende waren, resteerde alleen nog de vraag of de overeenstemming tussen het merk van Tereco en het logo van Schuttingdeal tot verwarringsgevaar zou kunnen leiden. 

Overeenstemmende tekens

Of sprake is van overeenstemming, dient globaal te worden beoordeeld. Feitelijk vergelijkt de (voorzieningen)rechter dan het ingeschreven merk met het teken dat gebruikt wordt door de aangesproken partij. Schuttingdeal gebruikte de groen-witte hashtag niet (meer) los. De vergelijking moet dan gemaakt worden met het logo in zijn geheel.

De voorzieningenrechter stelde onder andere dat de “hekjes” grafisch van elkaar verschillen in kleur en vormgeving en dat tussen partijen niet in geschil is dat het #-teken – als zodanig – niet of nauwelijks onderscheidend vermogen heeft. “Het #-teken is namelijk een functioneel leesteken dat op ieder toetsenbord zit en op internet/social media worden gebruikt om onder meer inhoud of thema’s makkelijker vindbaar te maken.”

De hashtag van Tereco onderscheid zich vooral van het logo van Schuttingdeal, omdat daarin een “markante” T zichtbaar is, welk element niet voorkomt in het logo van Schuttingdeal. Dit geldt ook voor de kleuren (blauw-grijs versus groen-wit).

Daarbij komt dat de andere onderdelen van het logo van Schuttingdeal een niet te verwaarlozen onderdeel vormen van de visuele totaalindruk waarmee moet worden vergeleken. De vaststelling dat de hashtag door Schuttingdeal niet (meer) los werd gebruikt, is daarom van belang. Bij los gebruik, is de vergelijking namelijk wél beperkt tot beide hashtags en wellicht zou dit geschil dan anders hebben uitgepakt.

Auteursrechtinbreuk?

Tereco beriep zich ook op het auteursrecht Het exclusieve recht van de maker van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst om dit openbaar te maken en te verveelvoudigen.
» Meer over auteursrecht
auteursrecht
dat ook kan rusten op een beeldmerk, maar ook dat beroep faalde. De voorzieningenrechter oordeelde namelijk dat “voor zover het Tereco-merk creatieve keuzes bevat die tot auteursrechtelijke bescherming leiden, geldt dat die creatieve keuzes niet, althans onvoldoende, terugkomen in het Schuttingdeal-logo.” 

Conclusie

De slotsom is dat de vorderingen van Tereco werden afgewezen en zij in de proceskosten werd veroordeeld. 

Deze kwestie laat goed zien dat het hebben van merkrechten en auteursrechten nog niets zegt over de beschermingsomvang daarvan. De beschermingsomvang van een merk hangt af van het vermogen om zich te onderscheiden. De beschermingsomvang van een auteursrechtelijk werk hangt af van de creatieve prestatie. Wilt u weten hoe u dat het beste kunt vormgeven, neem dan gerust contact op.

Hidde Reitsma

Hidde Reitsma

Hidde heeft een gevarieerde proces- en adviespraktijk en bezit een diepgaande kennis van het beslag- en executierecht. Het zwaartepunt van zijn praktijk ligt op het gebied van het ondernemingsrecht (waaronder zaken op het gebied van bestuurdersaansprakelijkheid en  bedrijfsovername), het insolventierecht, het contractenrecht en het vastgoedrecht Volg Hidde op LinkedIn of Twitter.

Ravel Residence