2 min lezen

De regels waaraan een privé detective zich moet houden

NL

De wet bepaalt dat de alimentatieplicht automatisch eindigt op het moment dat de alimentatiegerechtigde gaat samenleven met een ander “als ware zij gehuwd”. Om zo’n duurzame samenleving te kunnen bewijzen wordt vaak een recherchebureau ingeschakeld. Maar de bevoegdheden van zo’n privédetective zijn zeker niet onbegrensd. Advocaat Thomas van Vugt legt uit aan welke regels een privédetective zich moet houden.

Privacy gedragscode verplicht voor recherchebureau

Als iemand zich op commerciële basis bezighoudt met het verrichten van feitenonderzoek dan is er sprake van een particulier recherchebureau in de zin van de Wet Particuliere Beveiligingsorganisaties en Recherchebureaus. De wettelijke regeling voor particuliere recherchebureaus is nader uitgewerkt in Regeling Particuliere Beveiligingsorganisaties en Recherchebureaus. Op grond van deze regeling zijn particuliere recherchebureaus verplicht een privacy gedragscode vast te stellen die identiek is aan de door de vereniging van particuliere beveiligingsorganisaties opgestelde privacy gedragscode.

Onrechtmatige daad: aansprakelijkheid privé detective

Het handelen van een particulier onderzoeksbureau moet in overeenstemming zijn met hetgeen van een particulier onderzoeksbureau in het maatschappelijk verkeer mag worden verwacht. Dit staat in de privacy gedragscode. Naast deze norm geldt voor particuliere recherchebureaus ook de algemene zorgvuldigheidsnorm die voortvloeit uit artikel 6:162 BW (onrechtmatige daad).

Wet bescherming persoonsgegevens

Particuliere recherchebureaus en particuliere onderzoekers zijn bij het verrichten van hun werkzaamheden voorts gehouden aan de bepalingen uit de wet bescherming persoonsgegevens (WBP). Uit de privacy gedragscode volgt dat onder verwerking van persoonsgegevens zoals bedoeld in de WBP tevens het onderzoeken en het verzamelen van gegeven die van belang zijn voor degene die alimentatieplichtig is valt.

Observatie en GPS-apparatuur: inbreuk op privacy?

In artikel 7.4 van de privacy gedragscode is de zorgvuldigheidsnorm voor de privédetective verder uitgewerkt met betrekking tot observatie. Hierin is bepaald dat als de observatie langdurig en systematisch plaatsvindt, dat slechts onder bijzondere omstandigheden is toegestaan. Het aanbrengen van GPS-apparatuur op privé voertuigen vormen een dermate grote inbreuk op de privacy dat deze niet door de aard van de opdracht De overeenkomst waarbij iemand anders dan op grond van een arbeidsovereenkomst diensten verrichten voor een opdrachtgever.
» Meer over opdracht
opdracht
kan worden gerechtvaardigd. Het gebruik van GPS-apparatuur is slechts toegestaan voor gebruik op bedrijfsvoertuigen en privé voertuigen die bedrijfsmatig gebruikt worden door de onderzochte persoon.

Thomas van Vugt

Thomas van Vugt

Thomas adviseert en procedeert met name op het gebied van het verbintenissenrecht, het vastgoedrecht, en mediarecht. Bekijk hier zijn track record. Volg Thomas op Twitter en LinkedIn.
Ravel Residence