3 min lezen

Onjuiste ziekmelding via WhatsApp: ontslag op staande voet?

NL

In een recent vonnis van de Rechtbank Overijssel heeft een werkneemster zich ziek gemeld bij haar werkgever via een WhatsApp-bericht. Achteraf komt vast te staan dat er sprake is van een onjuiste ziekmelding. Door werkneemster is geen blindedarmoperatie ondergaan zoals door haar aan haar werkgever is bericht. Er volgt ontslag op staande voet. Advocaat arbeidsrecht Sander Schouten bespreekt de beoordeling van de kantonrechter van de vraag of het valselijk verzonden WhatsApp-bericht in dit geval het ontslag rechtvaardigt.

Ziekmelding door werknemer via WhatsApp

Een werkneemster van een kinderdagverblijf stuurt in deze zaak een WhatsApp-bericht waarin zij het volgende vermeldt: “Ben vannacht naar het ziekenhuis gegaan en word straks geopereerd aan mijn blindedarm”. Als de werkgever de volgende dag echter contact opneemt met het ziekenhuis voor een kamernummer van werkneemster om een bloemetje te laten bezorgen, blijkt dat zij niet in het ziekenhuis noch in omliggende ziekenhuizen aanwezig is. In de dagen erna lukt het de werkgever ook niet om contact te leggen met werkneemster. Uit ongerustheid wordt contact gezocht met familie. Ook zij weten niet waar werkneemster is, er wordt tot signalering van werkneemster besloten. Als zij vervolgens na een aantal dagen toch weer opduikt is de werkgever inmiddels duidelijk dat de ziekmelding valselijk was. De werkgever ontslaat werkneemster op staande voet en staakt haar salarisbetalingen per direct.

Ontslagbrief: dringende reden voor ontslag

In zijn ontslagbrief wordt door de werkgever als dringende reden Een gedraging van een werknemer die zodanig is dat van de werkgever niet kan worden gevergd de arbeidsovereenkomst te laten voortduren.
» Meer over dringende reden
dringende reden
voor ontslag aangevoerd dat werkneemster zich valselijk ziek heeft gemeld, verzuimd heeft contact met hem en de arbodienst op te nemen, werkgever niet op de hoogte heeft gesteld van haar verblijf in Duitsland en op Texel, geen inzicht heeft gegeven in haar bankrekening waarop gelden van de personeelspot waren gestort en werkneemster tot slot kinderen van het kinderdagverblijf had vervoerd in een auto die niet APK gekeurd was.

Kort geding tot doorbetaling salaris

Werkneemster start een kort geding. Haar advocaat vordert toegang tot de werkplek en betaling van (achterstallig) salaris, nu zij door de salarisstop in ernstige betalingsproblemen is gekomen. Werkneemster erkent dat zij weliswaar geen operatie heeft ondergaan, maar stelt dat zij op dat moment wel ziek was omdat zij psychisch verward was door persoonlijke omstandigheden.

Gerechtvaardigd ontslag op staande voet?

De kantonrechter stelt vast dat nu werkneemster een onjuist bericht aan haar werkgever heeft gezonden, daarmee iedere grond aan haar ziekmelding is komen te ontvallen. De kantonrechter oordeelt dan ook dat in de gegeven omstandigheden de vraag of het sturen van het onjuiste bericht (waarbij werkneemster ook door haar familie als vermist was opgegeven) een dringende reden voor ontslag oplevert. Dat is alleen anders als komt vast te staan dat de werkneemster als gevolg van haar psychische toestand niet kan worden aangerekend dat ze een valse ziekmelding heeft gedaan.

Psychische toestand werkneemster

In deze zaak kwam onvoldoende vast te staan dat de psychische toestand van werkneemster zo ernstig was dat haar handelswijze haar niet kon worden aangerekend. Aan de beoordeling van de overige gronden werd niet toegekomen. De vorderingen van werkneemster zijn afgewezen met veroordeling van werkneemster in de kosten van de procedure.

Advocaat arbeidsrecht bij ontslag

De advocaten arbeidsrecht van AMS hebben ruime ervaring in het adviseren en procederen met betrekking tot ontslag op staande voet. Heeft u vragen over ontslag op staande voet? Dan bent u bij AMS Advocaten op het juiste adres. Wij staan zowel werkgevers als werknemers bij.

Sander Schouten

Sander Schouten

Sander is sinds 2001 advocaat. Hij heeft bij twee middelgrote advocatenkantoren in Amsterdam ervaring opgedaan. Sander legt zich voornamelijk toe op de rechtsgebieden ondernemingsrecht, insolventierecht, verbintenissenrecht en arbeidsrecht. Volg Sander op LinkedIn of Twitter.
Ravel Residence