3 min lezen

Vader eist 1 mln euro van zoon wegens plunderen spaarrekening

NL

Een zoon die het beheer voerde over het vermogen van zijn zieke vader is door het gerechtshof veroordeeld om bijna een miljoen euro terug te betalen. Hij had gedurende een aantal jaren de bankrekening van zijn vader volledig leeg getrokken. In de procedure voerde hij een bloemlezing aan juridische gronden voor de overboekingen en opnames op maar die werden één voor één door het hof van tafel geveegd. Advocaat verbintenissenrecht Thomas van Vugt licht dit opmerkelijke arrest toe.

Vader volmachtigt zoon 

Een vader met weinig financieel inzicht verkeerde in zwakke gezondheidstoestand. Zijn jongste zoon en diens partner namen al jaren de zorg voor hem op zich. De zoon was door de vader gevolmachtigd om het financiële beheer over het geld van zijn vader te voeren. Zo konden de rekeningen van de vader netjes op tijd worden betaald. Maar de zoon had heel andere plannen. Hij maakte regelmatig bedragen aan zichzelf over.

Zoon plundert rekening

En toen de vader op een gegeven moment een erfenis ontving van bijna € 1 miljoen was het helemaal bal. Bedragen variërend van € 1.800 tot € 350.000 werden door de zoon naar zijn rekening (of diens partner) overgeboekt. Dit alles zonder medeweten van vader. Toen de vader zijn erfenis wilde aanspreken om een schuld af te betalen ontdekte hij tot zijn ontsteltenis dat het gehele vermogen was opgesoupeerd door zijn eigen zoon.

Vader vordert geld terug

In een procedure vorderde hij ruim € 950.000 terug van de zoon. De zoon voerde verschillende rechtsgronden aan voor de overboekingen. Zo zou de zoon door de jaren heen diverse betalingen voor zijn vader hebben voorgeschoten. Hiervoor waren door de vader schuldbekentenissen getekend. Het hof merkt echter op dat de zoon heeft aangevoerd dat hij circa € 39.000 heeft voorgeschoten doch dit bedrag is op geen enkele wijze onderbouwd.

Terugvordering wegens onverschuldigde betaling

Bovendien staat dit niet in verhouding met de bedragen die de vader volgens de schuldbekentenissen schuldig zou zijn. De vader zou ruim € 700.000 schuldig zijn vanwege “de voorgeschoten bedragen door de zoon”. Het hof oordeelt dat gezien deze feiten alsmede het feit dat de vader juist door zijn zoon de financiën liet doen omdat hij het overzicht ontbrak de overboekingen die zijn op “aan vader voorgeschoten bedragen” zonder rechtsgrond zijn verricht. Er is aldus sprake van onverschuldigde betaling Het verrichten van een prestatie zonder (rechts)grond; recht op terugvordering.
» Meer over onverschuldigde betaling onverschuldigde betaling.

Op schenking na, alle betalingen onrechtmatig!

Dan zijn er nog overige betalingen verricht door de zoon aan zichzelf waarvoor evenmin een rechtsgrond bestaat en die voornamelijk zijn aan verbouwingen van het vakantiehuis van de zoon. Ook een schuld van de partner is ten onrechte met het geld van de oude vader afbetaald. Het enige bedrag dat terecht lijkt te zijn overgeboekt is een bedrag af € 15.000 ter aflossing van de studieschuld van de zoon door de vader. Deze schenking De overeenkomst om waarbij de schenker uit zijn eigen vermogen de begiftigde verrijkt zonder dat de begiftigde hiervoor een tegenprestatie verschuldigd is.
» Meer over schenking schenking is ook de enige betaling die de vader zich kan herinneren en waar hij mee heeft ingestemd. De zoon wordt in hoger beroep Ons burgerlijk procesrecht kent het beginsel dat er onderzocht wordt in twee instanties: een ieder heeft het recht op een nieuwe behandeling van de zaak door een hogere rechter.
» Meer over hoger beroep
hoger beroep
 veroordeeld om ruim € 930.000 terug te betalen.

Thomas van Vugt

Thomas van Vugt

Thomas adviseert en procedeert met name op het gebied van het verbintenissenrecht, het vastgoedrecht, en mediarecht. Volg Thomas op Twitter en LinkedIn.

Ravel Residence