3 min lezen

Bemiddelingskosten makelaar terugeisen voor een vast bedrag

NL

Dankzij een uitspraak van de Hoge Raad kunnen huurders die in de afgelopen vijf jaar bemiddelingskosten aan de verhuurmakelaar hebben betaald, hun geld terugeisen. De huurrecht advocaten van AMS kunnen daarbij helpen. Voor een vaste prijs sturen wij namens u een op uw specifieke situatie op maat gemaakte sommatie Een schriftelijke aanmaning om binnen een bepaalde termijn een contractuele of wettelijke verplichting na te komen.
» Meer over sommatie
sommatiebrief
naar de verhuurmakelaar, gebaseerd op de juiste wet- en regelgeving en met onderbouwing van relevante rechtspraak. In de brief zal tevens een berekening zijn opgenomen van de rente en de kosten waar u aanspraak op maakt.

 

Makelaarskosten/ courtage bij verhuur

Het is al jaren goed gebruik met name in de grote steden als Amsterdam, Rotterdam en Utrecht: voordat een huurder zijn nieuwe huis in mag, moet hij de verhuurmakelaar een courtage Beloning voor een door een opdrachtnemer verrichte prestatie.
» Meer over courtage
courtage
van betalen van één maand huur, ook al heeft de huurder de woning zélf via internet gevonden. Aan die praktijk zal als gevolg van een uitspraak van de Hoge Raad een einde te komen. Verhuurmakelaars mogen geen courtage van woningzoekenden vragen die hun woning zelf hebben gevonden op de website van de bemiddelaar. Voor huurders die in de afgelopen 5 jaar een dergelijke provisie hebben betaald is het mogelijk deze van de verhuurmakelaar terug te vorderen.

Makelaar biedt op website woonruimte te huur aan

Het ging in de zaak bij de Hoge Raad om een bemiddelingsbureau dat woonruimte te huur had aangeboden op haar website. Wie belangstelling had voor de woning, kon de woning pas bezichtigen als hij/zij zich als woningzoekende bij het bureau inschreef. In de algemene voorwaarden die bij aanmelding van toepassing werden verklaard stond onder meer dat als een huurovereenkomst tot stand komt, de huurder aan het bureau een courtage gelijk aan één maand huur verschuldigd was.

Optreden voor huurder én verhuurder: ‘twee heren dienen’

Een huurder had een rechtszaak bij de kantonrechter aangespannen om de door hem betaalde courtage terug te krijgen. De stelling van de huurder was dat de verhuurmakelaar zowel voor en namens de verhuurder, als de huurder optrad. Wettelijk gezien is het tegelijkertijd “twee heren dienen” niet toegestaan, hetgeen tot gevolg heeft dat een dergelijke courtage-afspraak ongeldig is. De verhuurbemakelaar stelde daar tegenover dat zij helemaal niet voor de verhuurder optrad, maar slechts voor huurders en er dus geen sprake was van het “dienen van twee heren”. De verhuurmakelaar voerde daartoe aan dat zij niet betaald werd door de verhuurder en hen via de website slechts de mogelijkheid bood om woningen te presenteren.

Hoge Raad: huurders mogen bemiddelingskosten terugeisen

Omdat in de lagere rechtspraak de afgelopen jaren over de (rechts)vraag of onder deze omstandigheden sprake was van het ‘dienen van twee heren’ verschillend was geoordeeld, heeft de kantonrechter een prejudiciële vraag Een vraag over de uitleg van een rechtsregel aan de Hoge Raad of het Europese Hof van Justitie.
» Meer over prejudiciële vraag
prejudiciële vraag
aan de Hoge Raad gesteld. Door het hoogste rechtscollege van Nederland zich te laten uitspreken over deze (rechts)vraag is rechtszekerheid gecreëerd. Vanaf nu is immers duidelijk dat woningzoekenden niet verplicht zijn courtage te betalen, indien zij woning zelf via internet hebben gevonden (zelfs al zou het bemiddelingsbureau niet door de verhuurder worden betaald).

Verdienmodel verhuurmakelaars

Als de verhuurmakelaar uitsluitend voor de huurder werkt, mag er wel courtage aan de huurder worden gevraagd. Dat geldt bijvoorbeeld wanneer een bemiddelaar op verzoek van de huurder op zoek gaat naar een specifieke woning. Verhuurmakelaars zullen hun verdienmodel dus moeten aanpassen. Zij zullen ofwel duidelijk moeten maken dat zij specifiek voor een huurder op zoek gaan naar een woning, ofwel zullen de verhuurders moeten betalen voor de bemiddeling.

Let op de verjaringstermijn

De verjaringstermijn voor een terugvordering van reeds betaalde huurcourtages bedraagt 3 of 5 jaar. Indien u binnen deze termijn dus heeft betaald voor de huur van een woning, terwijl u deze zelf heeft gevonden, dan kunt u dit bedrag terugvorderen bij de verhuurmakelaar. Uit onderzoek blijkt dat veel verhuurmakelaars op dit moment zich uitschrijven uit het handelsregister Een register waarin ondernemingen vermeld staan met hun gegevens.
» Meer over handelsregister
Handelsregister
of anderszins hun vindbaarheid en verhaalbaarheid blijken te beperken. Het is dus zaak om snel te handelen. Indien de verjaring Verjaring betekent dat een rechtsvordering door verloop van een bepaalde tijd niet langer in rechte afdwingbaar is.
» Meer over verjaring
verjaringstermijn
 dreigt te verstrijken, is het heel belangrijk om de verjaring Verjaring betekent dat een rechtsvordering door verloop van een bepaalde tijd niet langer in rechte afdwingbaar is.
» Meer over verjaring
verjaring
te stuiten.

Thomas van Vugt

Thomas van Vugt

Thomas adviseert en procedeert met name op het gebied van het verbintenissenrecht, het vastgoedrecht, en mediarecht. Bekijk hier zijn track record. Volg Thomas op Twitter en LinkedIn.
Ravel Residence