Exclusiviteit overeenkomen in franchiseovereenkomst erg belangrijk!

Een gebruikelijk onderdeel van een franchiseovereenkomst is de afnameverplichting waarmee de franchisenemer verplicht wordt bv. 90% van de te verkopen producten bij de franchisegever in te koper. Maar geldt deze afnameverplichting ook als de franchisenemer onder een andere naam aan de franchise De overeenkomst waarbij de franchisenemer tegen een vergoeding gebruik maakt van de handelsnaam, het merk, reclameslagzinnen, vertrouwelijke informatie en de formule van de franchisegever.
» Meer over franchise
franchise
verwante activiteiten verricht? Wat valt er precies onder de franchiseovereenkomst? Deze vraag werd beantwoord in een recent arrest van het hof. Advocaat franchiserecht Hidde Reitsma licht toe.

 

Franchiseovereenkomst betreffende kappersproducten

Een franchisegever heeft een formule ontwikkeld om onder de naam Medusa een groothandel in kappersbenodigdheden te exploiteren. Met franchisenemer wordt een franchiseovereenkomst gesloten waarin de franchisenemer het recht wordt gegeven een Medusa-groothandel te exploiteren en wordt hij o.m. verplicht om jaarlijks minimaal 90% van zijn kappersbenodigdheden in te kopen bij franchisegever.

Franchisenemer voert andere onderneming

Op een gegeven moment blijkt dat franchisenemer ook buiten het Medusa-concept om actief is in de kappersbranche en onder de naam “Het Kapperswinkeltje” op internet producten verkoopt die hij niet bij franchisegever heeft ingekocht. De vraag is nu of deze andere (internet)activiteiten van franchisenemer binnen het bereik van de franchiseovereenkomst vallen. Immers, op grond van deze overeenkomst Een meerzijdige rechtshandeling, waarbij een of meer partijen jegens een of meer andere partijen een verbintenis aangaan.
» Meer over overeenkomst
overeenkomst
moeten nagenoeg alle producten bij Medusa worden ingekocht.

Uitleg overeenkomst conform Haviltex-criterium

Bij de beantwoording van deze vraag gaat het hof uit van het Haviltex-criterium. Hierbij speelt de uitleg die partijen aan de overeenkomst hebben gegeven, waarbij de verwachtingen die zij redelijkerwijs uit elkaars gedragingen en mededelingen mochten afleiden, een belangrijke rol. Het hof meent dat de tekst van de franchiseovereenkomst niet inhoudt dat alle activiteiten van franchisenemer op het gebied van de handel in kappersbenodigdheden onder deze overeenkomst valt. Partijen hadden wel een dergelijk exclusiviteitsbeding kunnen opnemen in de overeenkomst maar hebben dit niet gedaan.

Hof: geen exclusiviteitsbeding in contract

Medusa mocht er niet vanuit gaan dat door het aangaan van de franchiseovereenkomst naast de Medusa activiteiten ook alle andere activiteiten die de franchisenemer ontplooit onder de overeenkomst zouden vallen. Wat betreft Het Kapperswinkeltje (en andere niet-Medusa activiteiten) is franchisenemer dan ook vrij producten in te kopen bij wie zij wil.

Advocaat bij opstellen franchiseovereenkomst

Een afnameverplichting van de te verkopen producten is een belangrijk onderdeel van de franchiseovereenkomst. Maar vergeet ook niet een regeling omtrent exclusiviteit of een concurrentiebeding De contractuele beperking voor een werknemer om na beëindiging van het dienstverband werkzaam te zijn in concurrerende functies of in een zekere aan de werkgever gerelateerde branche.
» Meer over concurrentiebeding
concurrentiebeding
op te nemen. Een franchisegever heeft liever niet dat de franchisenemer de eigen franchise concurrentie aandoet. In deze zaak was een dergelijk beding niet in de overeenkomst opgenomen en mocht de franchisenemer dus onder een andere naam best een andere onderneming in kappersbenodigdheden opstarten. Dit was een onverwachte klap voor de franchisegever. Laat daarom altijd de franchiseovereenkomst door een ervaren advocaat opstellen. AMS Advocaten is gespecialiseerd in franchise geschillen.

Meer in Verbintenissenrecht
Incasso advocaat Amsterdam
Restitutierisico gewichtige reden voor opzeggen krediet?

Aan een kredietfaciliteit bij een bank zijn vaak strikte voorwaarde verbonden. Worden die voorwaarden geschonden dan kan een bank het...

Sluiten