3 min lezen

franchiseovereenkomst

Marco Guit
Marco Guit
Neem contact op

Juridisch advies over franchise

De franchiseovereenkomst is niet in de Nederlandse wet geregeld. Bij een franchiseovereenkomst komen twee partijen met elkaar overeen dat de franchisenemer tegen bepaalde strikte voorwaarden gebruik mag maken van merken, namen en concepten van de andere partij, de franchisegever. Vaak moet hij ook het assortiment van de franchisegever voeren. De franchisenemer dient meestal een vaste vergoeding te betalen, of een percentage van zijn omzet af te dragen aan de franchisegever. De franchiseovereenkomst bestaat in veel verschillende vormen.

De inhoud van de franchiseovereenkomst

Zowel op de franchisenemer als op de franchisegever rusten verplichtingen; de franchisenemer moet in elk geval de franchisefee betalen, en moet zich houden aan de door de franchisegever gestelde kaders. De franchisegever moet de franchisenemer de beschikking geven over de formule, en moet de ondernemer vaak ook ondersteunen, meestal met name op het gebied van marketing.

Veel voorkomende onderwerpen in de franchiseovereenkomst zijn:

 • De inhoud van het recht van franchise met daarbij een verwijzing naar de handboeken die van toepassing zijn op de franchise en de betekenis hiervan;
 • De omvang van de licentie voor het gebruik van de intellectuele eigendomsrechten van de franchisenemer;
 • Vergoedingen die de franchisenemer dient te betalen voor de franchise;
 • Het zelfstandig ondernemerschap van de franchisenemer en de mate van vrijheid die de franchisenemer daarbij heeft;
 • De wijze waarop de bedrijfsruimte van de franchisenemer zal moeten worden verbouwd, ingericht en gepresenteerd. De wijze van inrichten is vaak nader uitgewerkt in het franchishandboek;
 • Een eventuele afnameverplichting van de franchisenemer van bijvoorbeeld de voor zijn bedrijfsvoering vereiste ingrediënten bij de franchisegever. De inkoop van deze ingrediënten mag dan slechts bij de franchisegever gebeuren. De franchisegever zal er op haar beurt zorg dragen voor concurrerende inkoopprijzen ten opzichte van andere leveranciers;
 • De vereiste verzekeringen en de wijze van financiering;
 • Opleiding en training van zowel de franchisenemer als zijn werknemers;
 • Reclame en promotie van het merk. De franchisenemer zal vaak standaard marketingpakketten moeten afnemen bij de franchisegever. Ook zijn er vaak centraal georganiseerder (landelijke) reclamecampagnes waar een franchisenemer verplicht aan deel moet nemen;
 • Duur van de overeenkomst; deze termijn is vrij, maar is meestal meestal zo’n 5 jaar, maar er kan een afwijkende termijn worden afgesproken;
 • De wijze van formulebeheer en kwaliteitscontrole door de franchisegever;
 • Een geheimhoudingsbeding. Vaak zal over en weer door partijen gevoelige bedrijfsinformatie worden vertrekt. Het geheimhoudingsbeding verplicht beide partijen de vertrouwelijke informatie die is verstrekt in het kader van de franchiseovereenkomst niet aan derden door te spelen;
 • Een non-concurrentiebeding. Zowel tijdens de looptijd van de franchiseovereenkomst, als in een overeengekomen periode daarna, zal het de franchisenemer niet toegestaan om een soortgelijk bedrijf met een aanverwante handelsactiviteit in de directe omgeving uit te oefenen;
 • Overdracht van de franchise door franchisegever of door franchisenemer;
 • De wijze van beëindiging van de franchiseovereenkomst;
 • Een eventuele huur/koopoptie.

Model franchiseovereenkomst

De franchiseovereenkomst – aangevuld door het handboek – regelt dus de gehele verhouding tussen de franchisenemer en de franchisegever. Vaak wordt gebruik gemaakt van een standaard franchiseovereenkomst die ook aan andere franchisenemers binnen de keten is aangeboden. In veel gevallen laat de franchiseovereenkomst echter ruimte voor interpretatie. Het is dan ook noodzakelijk om de gemaakte afspraken goed vast te leggen. Ook dient een franchisenemer een in veel gevallen huurovereenkomst aan te gaan die is gekoppeld is aan de franchiseovereenkomst. Hiervoor is toestemming van de kantonrechter vereist. Daarbij zal een franchisenemer veelal te maken krijgen met werknemers die op basis van een arbeidsovereenkomst werkzaamheden zullen verrichten.

Duur, verlenging en opzegging

In de praktijk wordt een franchise overeenkomst meestal aangegaan voor vijf jaar met een optie voor nog eens vijf jaar. Tenzij daarover het de franchiseovereenkomst andere afspraken zijn gemaakt, kan de franchiseovereenkomst tegen het einde van zo’n termijn worden opgezegd. Als de franchiseovereenkomst geen afspraak bevat over de opzegtermijn, moet een redelijke termijn in acht worden genomen. Welke termijn redelijk is, moet per geval worden bepaald, onder meer aan de hand van de looptijd van de franchiseovereenkomst.

AMS Advocaten: specialist in franchise

De verbintenissenrecht advocaten van AMS hebben niet alleen veel ervaring met het onderhandelen over en het opstellen van franchiseovereenkomsten, maar procederen daar ook over voor hun cliënten, indien dat nodig is. De advocaten van AMS zijn sterk betrokken bij de zaken van hun cliënten, werken met korte lijnen en bieden scherpe tarieven.

Nieuws-
brief

Ravel Residence