3 min lezen

“AH ruziet met franchisers”

NL

In de media verschijnen berichten dat Albert Heijn ruzie heeft met zijn franchisers. Een aantal franchisenemers zegt dat ze teveel in hun vrijheid worden beperkt door hun franchisegever. AMS advocaten in Amsterdam helpt twee veel voorkomende misverstanden over franchise De overeenkomst waarbij de franchisenemer tegen een vergoeding gebruik maakt van de handelsnaam, het merk, reclameslagzinnen, vertrouwelijke informatie en de formule van de franchisegever.
» Meer over franchise
franchise
uit de wereld. Advocaat contractenrecht Thomas van Vugt legt uit. 

 

 

Franchiseovereenkomst: franchisegever en franchisenemer

Franchising is een hechte manier van samenwerken tussen zelfstandige bedrijven, de franchisegever en de franchisenemer, die met een gemeenschappelijke naam en een gelijke uitstraling producten en diensten aanbieden. De franchisegever laat de franchisenemer tegen een bepaalde vergoeding gebruik maken van een formule.

Franchiseovereenkomst vs licentieovereenkomst

Een franchiseovereenkomst wordt vaak verward met een licentieovereenkomst. Maar een franchisecontract is wat anders dan een licentiecontract. Een licentie is in wezen niets meer dan een recht om iets – meestal een recht op het voeren van een merk of een handelsnaam – te gebruiken waartoe een ander – de licentiegever – gerechtigd is. De Auteurswet en het Burgerlijk Wetboek definiëren de licentie niet als zodanig. Met licenties kunnen groete belangen gemoeid zijn. Daarom wordt in de meeste gevallen een overeenkomst Een meerzijdige rechtshandeling, waarbij een of meer partijen jegens een of meer andere partijen een verbintenis aangaan.
» Meer over overeenkomst
overeenkomst
opgemaakt, die de voorwaarden (en tarieven) bevalt waaronder de licentienemer gebruik mag maken van de rechten van de licentiegever. Franchise is een methode van zaken doen waarbij een ondernemer (de franchisenemer) een contract Een akte (schriftelijke vastlegging) van een overeenkomst.
» Meer over contract
contract
sluit met de eigenaar van een handelsnaam (de franchisegever) die de franchisenemer het recht geeft om tegen betaling een zaak met die handelsnaam te exploiteren. Daarmee is vrijwel altijd een onderdeel van een franchiseovereenkomst dat de franchisenemer het recht krijgt zaken van de franchisegever te gebruiken – en daarmee een licentie krijgt. Kenmerkend voor een franchisecontract is het gebruik van een herkenbare formule. Een franchisenemer moet zich soms ook houden aan kwaliteitscriteria die gelden voor alle franchisenemers ter bescherming van de uitstraling en goede naam van de formule. Gebeurt dit niet, dan kan dit aanleiding zijn voor een franchisegever om de overeenkomst te beëindigen.

Franchise en huur; gemengde overeenkomst?

In de praktijk is vaak zowel in de franchiseovereenkomst als in de huurovereenkomst opgenomen dat deze onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn en dat bij einde van de ene overeenkomst de andere ook eindigt. Dat leidt er echter niet toe dat er dan sprake is van een gemengde overeenkomst met eigen regels en dat daardoor de wettelijke bepalingen, zoals de bepalingen over het huurrecht bedrijfsruimte Een gebouwde onroerende zaak bestemd voor de uitoefening van een winkelbedrijf, horeca of ambachtsbedrijf en waar een voor het publiek toegankelijke ruimte aanwezig is voor rechtstreekse levering van roerende zaken of voor dienstverlening.
» Meer over bedrijfsruimte
bedrijfsruimte
, terzijde worden geschoven. Beide overeenkomsten kunnen juridisch gezien los van elkaar bestaan.

Franchise advocaat bij franchiseovereenkomst

De AMS advocaat heeft niet alleen veel ervaring met het onderhandelen over en het opstellen van de franchiseovereenkomst, maar procedeert daar ook over voor zijn cliënten, indien dat nodig is (bijvoorbeeld als de franchisenemer heeft gedwaald bij het aangaan van een contract). De advocaten van AMS zijn sterk betrokken bij de zaken van hun cliënten, werken met korte lijnen en bieden scherpe tarieven.

Thomas van Vugt

Thomas van Vugt

Thomas adviseert en procedeert met name op het gebied van het verbintenissenrecht, het vastgoedrecht, en mediarecht. Volg Thomas op Twitter en LinkedIn.

Ravel Residence