2 min lezen

Producent aansprakelijk voor gebrekkige soldeermachine

NL

Een product vliegt na gebruik in brand. Het bedrijfspand en de daaraan verbonden woning worden volledig verwoest en de ondernemer raakt zwaargewond. Kan naast de leverancier, ook de producent met succes voor deze schade aansprakelijk worden gesteld? Advocaat aansprakelijkheidsrecht Gea Flapper bespreekt deze zaak.

De producent

Een Duitse partij heeft een soldeermachine geproduceerd en brengt deze in 2002 in het verkeer. Een Belgische leverancier verkoopt de machine vervolgens in 2006 aan een Nederlandse onderneming.

Problemen met de machine

De ondernemer ondervindt onmiddellijk problemen met de soldeermachine, omdat er onvoldoende flux (een middel dat voor 80% uit de brandbare stof isopropanol bestaat) werd aangevoerd. Hij neemt contact op met zijn leverancier en krijgt het advies het fluxbad handmatig bij te vullen. Er volgt een lichtflits, een harde knal en er ontstaat brand.

Schade

De bedrijfsruimte Een gebouwde onroerende zaak bestemd voor de uitoefening van een winkelbedrijf, horeca of ambachtsbedrijf en waar een voor het publiek toegankelijke ruimte aanwezig is voor rechtstreekse levering van roerende zaken of voor dienstverlening.
» Meer over bedrijfsruimte
bedrijfsruimte
van de ondernemer waarin de soldeermachine stond, alsmede de daaraan verbonden woning van de ondernemer, worden volledig door brand verwoest. De ondernemer raakt zelf bovendien zwaargewond. De onderneming stelt de leverancier met succes aansprakelijk. Hierop wordt door de verzekeraar van de leverancier ruim acht ton aan schadevergoeding uitgekeerd.

Regres

De verzekeraar richt zich vervolgens op de producent om regres te nemen. De verzekeraar wil de schade op de producent verhalen en stelt dat de producent een onrechtmatige daad Onrechtmatig handelen leidt tot aansprakelijkheid. In sommige gevallen geeft de wet aan dat een derde aansprakelijk is voor door een ander veroorzaakte schade.
» Meer over onrechtmatige daad
onrechtmatige daad
heeft gepleegd tegenover de gebruiker van de machine, door een gebrekkig product te leveren. Er zou sprake zijn van een ontwerpfout.

Maatstaf gebrekkig product

Een product is gebrekkig als het niet de veiligheid biedt die men daarvan mag verwachten, alle omstandigheden daarbij in aanmerking genomen. In het bijzonder de presentatie van het product, het redelijkerwijs te verwachten gebruik van het product en het tijdstip waarop het product in het verkeer is gebracht.

Cassatie

De rechtbank en het hof oordelen dat de machine niet gebrekkig is en wijzen de vordering af. De verzekeraar gaat in cassatie Het beroep dat tegen een arrest van het Hof kan worden ingesteld bij de Hoge Raad
» Meer over cassatie
cassatie
, de Hoge Raad vernietigt het arrest van het hof en verwijst de zaak naar het Hof Arnhem-Leeuwarden.

Producent mogelijk toch aansprakelijk

Dit hof zal moeten beoordelen of er wel of geen sprake is van een ontwerpfout. De vraag die voorligt is of met het oog op het risico van mogelijke ontbranding/ontploffing van de fluxdampen de producent de soldeermachine zo had moeten ontwerpen, dat de fluxdampen in het geheel niet in contact konden komen met de verwarmingselementen.

Als dit inderdaad het geval is dan is de kans groot dat de producent toch aansprakelijk is voor de schade.

Gea Flapper

Gea Flapper

Gea is sinds 2012 werkzaam als advocaat in Amsterdam. Ze is gespecialiseerd in het aansprakelijkheidsrecht en adviseert, onderhandelt en procedeert op het gebied van het verbintenissenrecht, ondernemingsrecht, incasso en procesrecht Volg Gea op LinkedIn en Twitter.

Ravel Residence