2 min lezen

Opzegging van een bankrelatie met een klant door een bank vanwege ongebruikelijke transacties

NL

In het kort

  • Banken hebben de verplichting om ongebruikelijke transacties te controleren en kunnen de bankrelatie met een klant opzeggen als er sprake is van misbruik of risico op misbruik van de bankrekening.
  • Als een bank de relatie beëindigt, moet zij de klant concrete uitleg geven en kan er een belangenafweging plaatsvinden tussen het belang van de klant om deel te nemen aan het economisch verkeer en het belang van de bank om te voldoen aan toezichtseisen en integriteitsrisico's.
  • In geval van onterechte beëindiging kan een kort geding worden aangespannen om herstel van de bankrekening te vorderen.

Banken moeten controleren of klanten de diensten van de bank niet gebruiken voor witwassen of het financieren van terrorisme. Als een bank vermoedt dat een klant ongebruikelijke transacties verricht, kan zij de bankrelatie met die klant opzeggen en een melding doen. Advocaat verbintenissenrecht Thomas van Vugt legt in deze blog uit wat je kunt ondernemen tegen een dergelijke opzegging van de bank.

Recht op een bankrekening

Consumenten hebben recht op een bankrekening. Ook ondernemingen kunnen recht hebben op een bankrekening, maar niet altijd – lees hier meer over in de blog van Sjoerd Yntema.

Contractuele relatie

De relatie van de consument Een natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
» Meer over consument
consument
of de ondernemer met de bank is een contractuele relatie. Een bank mag de contractuele relatie met een klant beëindigen. Gezien de belangrijke positie van een bank in de maatschappij moet een bank hier zorgvuldig handelen.

Ongebruikelijke transactie

Voor de beëindiging van de relatie moet een voldoende zwaarwegende grond bestaan, bijvoorbeeld misbruik van de bankrekening of een risico hierop. Als een bank “ongebruikelijke transacties” constateert moet zij hier onderzoek naar doen en er eventueel voor zorgen dat deze stoppen. Ongebruikelijke transacties kunnen zijn stortingen, opnames of betalingen die niet passen in het normale proces van een bankrekening. 

Onderzoek door de bank

Als een bank ongebruikelijke transacties constateert, zal de bank onderzoek doen. Het is verstandig hieraan mee te werken en ook om juridisch advies in te winnen. Als geen geruststellende verklaring volgt voor de transacties of als een klant niet genoeg meewerkt, moet een bank de relatie met die klant opzeggen.

Deelname aan betalingsverkeer

Een klant heeft een evident belang om te kunnen deelnemen aan het betalingsverkeer. Een bank heeft op grond van haar maatschappelijke positie dan ook de verplichting een betaalrekening aan te bieden.

Belangenafweging

Indien er beweerdelijk sprake is van ongebruikelijke transacties moet er dan ook een belangenafweging volgen tussen het belang van een klant om aan het economisch verkeer deel te nemen en het belang van een bank om klanten te weigeren wegens toezichtrechtelijke eisen en integriteitsrisico’s.

Opzegging

Als een bank overgaat tot beëindiging van de bankrelatie, moet zij de klant concreet uitleggen waarom zij dit doet. In deze blog schreef mijn collega Sjoerd Yntema over een zaak waarin een bank de bankrelatie met een bedrijf beëindigde.

Registratie van een “incident” in een register door de bank

Als een bank de bankrelatie beëindigt, kan de bank dit melden in een verwijzingsregister. Een registratie kan tot gevolg hebben dat het niet lukt om bij dezelfde of een andere bank een nieuwe bankrekening te openen. Vraag daarom altijd aan de bank of zo’n registratie is gedaan, wat deze inhoudt en of deze – als je meent dat deze onterecht heeft plaatsgevonden – kan worden verwijderd.

Kort geding

Is uw bankrekening onterecht beëindigd en/of bent u ten onrechte geregistreerd, dan kunt u de bank vragen dit te herstellen. Als de bank hier geen gehoor aan geeft, kan een advocaat – in een kort geding – herstel van de bankrekening vorderen. Neem daarvoor gerust contact met ons op.

Thomas van Vugt

Thomas van Vugt

Thomas adviseert en procedeert met name op het gebied van het verbintenissenrecht, het vastgoedrecht, en mediarecht. Bekijk hier zijn track record. Volg Thomas op Twitter en LinkedIn.

Ravel Residence