3 min lezen

Kort geding tussen Formule 1 coureur De Vries en zijn financier

NL

In het kort

  • Formule 1-coureur Nyck de Vries heeft een kort geding gewonnen tegen een van zijn financiers.
  • De financier eiste nakoming van de informatieverplichtingen van De Vries onder de geldleningsovereenkomst, maar de voorzieningenrechter oordeelde dat er onvoldoende bewijs was dat De Vries zijn verplichtingen niet was nagekomen.
  • De rechter oordeelde ook dat De Vries alleen overeenkomsten met betrekking tot zijn Formule 1-activiteiten hoefde te delen en wees alle vorderingen van de financier af.

Naast Max Verstappen rijdt er komend seizoen een tweede coureur in de Formule 1. Nadat Nyck de Vries jarenlang furore maakte in de Formule 2 en Formule E, heeft hij één van de stoeltjes bij het raceteam AlphaTauri weten te bemachtigen. Racen is echter een dure sport en dat De Vries de Formule 1 zou halen, was jarenlang allesbehalve zeker. De Vries trok daarom externe financiering aan om de realisatie van zijn droom te bekostigen. Afgelopen week deed de voorzieningenrechter van de rechtbank Amsterdam een interessante uitspraak in een kort geding tussen De Vries en een van zijn financiers, die nakoming vorderde van verplichtingen onder de geldleningsovereenkomst.

Achtergrond geschil

In april 2018 leende De Vries een bedrag van € 250.000 van Investrand Investering B.V., een vennootschap van vastgoedmiljonair Jeroen Schothorst. In de leningsovereenkomst kwamen partijen onder meer overeen dat er vaste rente van 3 procent per jaar werd betaald en dat daarnaast een variabele rente verschuldigd was die gelijkstond aan – kort gezegd – 50 procent van alle inkomsten die De Vries genereert wanneer hij als autocoureur in de F1 actief is. De lening loopt zolang De Vries als F1 coureur actief is en kan niet vervroegd worden afgelost.

Partijen spraken verder in de leningovereenkomst af dat De Vries iedere drie maanden schriftelijk verslag moet doen van alle relevante ontwikkelingen in zijn carrière en een overzicht verstrekt van alle (reeds ontvangen of nog te ontvangen) inkomsten. Ook nam De Vries de verplichting op zich om steeds wanneer ten aanzien van zijn carrière overeenkomsten worden gesloten, deze binnen 14 dagen aan Investrand te sturen.

Vordering Investrand

Investrand vermoedde dat De Vries informatie had achtergehouden en spande een kort geding aan. Investrand vorderde nakoming van de informatieverplichtingen van De Vries onder de overeenkomst Een meerzijdige rechtshandeling, waarbij een of meer partijen jegens een of meer andere partijen een verbintenis aangaan.
» Meer over overeenkomst
overeenkomst
en een veroordeling tot het doen van schriftelijke opgave van de relevante ontwikkelingen in de carrière van De Vries, het verstrekken van overzichten van alle inkomsten en afgifte van alle ten aanzien van de carrière van De Vries gesloten overeenkomsten. De Vries voerde verweer.

Beoordeling voorzieningenrechter

De voorzieningenrechter wees de vorderingen af, omdat deze meende dat onvoldoende aannemelijk was geworden dat De Vries zijn verplichtingen onder de geldleningsovereenkomst niet, of structureel onvoldoende, was nagekomen. Uit de gewisselde stukken bleek volgens de rechtbank dat partijen overeenstemming hadden over de betaalde vaste en variabele rente en dat dit zonder protest is ontvangen en behouden door Investrand. Verder is de stelling van De Vries dat hij Investrand via Whatsapp (de uitdraai van het gesprek bedroeg 26 A-4) en telefonisch steeds op de hoogte heeft gehouden van alle relevante ontwikkelingen in zijn carrière door Investrand niet weersproken. Bovendien acht de rechter het van belang dat Investrand geen moment heeft verzocht om anderszins te worden geïnformeerd.

De rechter oordeelt daarnaast dat de overeenkomst – op voorhand – zo moet worden uitgelegd dat De Vries alleen de overeenkomsten die zagen op zijn F1-activiteiten diende te delen. Nergens is uit gebleken dat Investrand eerder andersoortige overeenkomsten bij De Vries heeft opgevraagd. Overeenkomsten die tot slot zien op periode die vallen buiten het temporele bereik van de overeenkomst, hoeven volgens de voorzieningenrechter evenmin gedeeld te worden.

De voorzieningenrechter wijst alle vorderingen van Investrand af en veroordeelt haar in de proceskosten.

Kort geding nakoming overeenkomst

Een kort geding procedure leent zich in spoedeisende kwesties bij uitstek om op korte termijn (binnen enkele weken, en soms dagen) nakoming van een verplichting af te dwingen of om medewerking van een wederpartij De tegenpartij in een procedure of de partij met wie een contract is gesloten.
» Meer over wederpartij
wederpartij
te bewerkstelligen. De vraag of een kort geding een geschikt middel is, hangt af van de omstandigheden van het specifieke geval en de te kiezen strategie. Heeft u vragen over contracteren of procederen in Nederland? De advocaten van AMS Advocaten hebben vele jaren ervaring en staan u graag te woord.

Sjoerd Yntema

Sjoerd Yntema

Sjoerd is sinds september 2019 verbonden aan AMS Advocaten. Hij adviseert en procedeert voornamelijk op de rechtsgebieden ondernemingsrecht en algemeen verbintenissenrecht. Volg Sjoerd op LinkedIn.

Ravel Residence