3 min lezen

Ondernemingskamer: Russen terecht niet welkom bij vergadering

NL

In het kort

  • De Ondernemingskamer heeft besloten dat SBK ART, een investeringsvehikel van de Russische Sberbank, terecht werd geweigerd bij een vergadering van Fortenova vanwege gerechtvaardigde redenen om niet met de Russische eigenaar geassocieerd te worden.
  • Problemen zijn ontstaan na de sancties tegen Sberbank en VTB als gevolg van de inval van Rusland in Oekraïne, wat heeft geleid tot het terugtrekken van belangrijke handelspartners en bedreiging van de continuïteit van Fortenova.
  • SBK ART heeft een enquêteverzoek ingediend bij de Ondernemingskamer, maar deze heeft in het voordeel van Fortenova beslist. De machtsstrijd lijkt nog niet voorbij, aangezien SBK ART mogelijk nieuwe pogingen zal ondernemen om besluitvorming tegen te houden of te vernietigen.

In navolging van het Amsterdamse Hof besliste de ondernemingskamer Een afdeling van het Gerechtshof te Amsterdam dat bevoegd is kennis te nemen van diverse ondernemingsrechtelijke en sociaal- of financieel-economisch georiënteerde zaken.
» Meer over ondernemingskamer
Ondernemingskamer
vorige week dat SBK ART, een investeringsvehikel van de Russische Sberbank, terecht de toegang is geweigerd bij een vergadering van Fortenova. Volgens de Ondernemingskamer bestaan er gerechtvaardigde redenen voor Fortenova om niet met de Russische eigenaar geassocieerd te worden.

Hestructurering

Fortenova is de rechtsopvolger van Agrokor, een groot voedsel- en landbouwbedrijf met tienduizenden werknemers, dat weleens de Kroatische “Ahold en Unilever in één” wordt genoemd. Sinds een grootschalige herstructurering in 2019 wordt het conglomeraat bestuurd vanuit verschillende Nederlandse rechtspersoon Het BW kent geen algemene definitie van rechtspersoon.
» Meer over rechtspersoon
rechtspersonen
. Vanaf dat moment is de Russische Sberbank (tezamen met de Russische bank VTB) indirect grootaandeelhouder en heeft via de statuten De statuten vermelden bij rechtspersonen met in aandelen vermeld kapitaal het bedrag van het maatschappelijk kapitaal en het soort, aantal en het bedrag van de aandelen. Voorts bevatten de statuten bepalingen over bestuur, aandeelhoudersvergadering, een eventuele raad van commissarissen, ontbinding en vereffening.
» Meer over statuten
statuten
bepalende invloed op het beleid.

Problemen

Sinds de inval van Rusland in Oekraïne en als gevolg daarvan de sancties tegen Sberbank en VTB trekken belangrijke handelspartners hun handen af van Fortenova. De accountant weigert zijn handtekening te zetten onder belangrijke financiële stukken en ook de IT-software leverancier heeft aangegeven de samenwerking te beëindigen. Daardoor is de continuïteit van de onderneming in gevaar.

Certificaathoudersvergadering

Om de problemen het hoofd te bieden wordt voorgesteld om de ‘corporate governance’ zodanig te wijzigen dat de invloed van de Russische grootaandeelhouder wordt beperkt. Alleen is daarvoor de instemming van de SBK ART vereist. SBK ART wordt echter toegang tot een vergadering (waarop de besluiten staan geagendeerd) geweigerd met een beroep op de sanctiewetgeving. Daarop stapt SBK ART – in eerste instantie met succes – naar de rechter.

Enqueteprocedure

Nadat SBK ART alsnog de deksel op haar neus had gekregen in hoger beroep Ons burgerlijk procesrecht kent het beginsel dat er onderzocht wordt in twee instanties: een ieder heeft het recht op een nieuwe behandeling van de zaak door een hogere rechter.
» Meer over hoger beroep
hoger beroep
dient zij een enquêteverzoek in bij de Ondernemingskamer. Zij betoogt dat met het ontzeggen van toegang tot de vergadering zij de facto monddood wordt gemaakt. Zij kan haar stemrecht niet uitoefenen en als gevolg daarvan zullen haar rechten definitief en ten nadele van haar worden gewijzigd. Dat gaat veel verder dan is voorzien onder de sanctiewetgeving, aldus SBK ART.

Continuïteit van de onderneming

De Ondernemingskamer beslist echter in het voordeel van Fortenova. Zij overweegt dat het belang van de continuïteit van de onderneming van Fortenova vergt dat eens en voor altijd duidelijk wordt dat zij niet onder invloed staat van haar Russische gesanctioneerde certificaathouders en dat aan de onzekerheid daarover op korte termijn een einde wordt gemaakt.

Geen onderzoek of onmiddellijke voorzieningen

Volgens de Ondernemingskamer zal van het gelasten van een door SBK ART gewenst onderzoek het signaal uitgaan dat nog steeds niet vaststaat dat Fortenova niet onder invloed staat van haar gesanctioneerde Russische certificaathouders hetgeen een serieuze bedreiging Iemand bewegen tot het verrichten van een rechtshandeling door onrechtmatig met enig nadeel in persoon of goed te bedreigen.
» Meer over bedreiging
bedreiging
vormt voor de continuïteit van de door Fortenova gedreven onderneming.

Einde in zicht?

Komt hiermee dan ook een einde aan de machtsstrijd rondom Fortenova? Daar lijkt het niet op. In de media verschenen berichten dat SBK ART een nieuwe eigenaar heeft. De particuliere investeerder uit Dubai heeft naar verluidt alle aandeel De gedeelten waarin het kapitaal van een BV of NV is verdeeld.
» Meer over aandeel
aandelen
in SBK ART verworven met het kennelijke doel om onder de sacntiewetgeving uit te komen. Het valt te verwachten dat SBK ART dus opnieuw zal proberen om voor haar nadelige besluitvorming tegen te houden, of – als dat niet lukt – te vernietigen. Het laatste woord is dus nog niet gezegd over deze zaak.

Onno Hennis

Onno Hennis

Bij AMS Advocaten richt Onno zich op het adviseren en procederen in commerciële en ondernemingsrechtelijke geschillen. Hij behandelt zowel zaken die zich binnen de vennootschap afspelen (zoals impasses binnen de algemene vergadering van aandeelhouders en bestuurdersaansprakelijkheidskwesties), als geschillen van de onderneming met externe partijen (zoals voormalige handels- en investeringspartners, leveranciers en klanten). Volg Onno op LinkedIn of Twitter.

Ravel Residence