3 min lezen

Extreme inflatie onvoorziene omstandigheid voor huurder bedrijfsruimte?

NL

In het kort

 • Huur van bedrijfsruimten worden na verwachting met 10% geïndexeerd. Meeste huurovereenkomsten maken gebruik van ROZ-modellen waarbij de indexatie kan oplopen tot 14%.
 • De extreme inflatie komt vooral door onvoorziene factoren wat mogelijkheden geeft om in bezwaar te gaan tegen de aankomende hoge indexering.
 • De oorzaken van de inflatie zijn op zichzelf al in de rechtspraak aangemerkt als onvoorziene omstandigheden.

Indexatieclausule ROZ-model

De inflatie over 2022 was extreem hoog. Na een aantal jaren van covid-restricties en recente gasprijsstijgingen, is het voor ondernemers een pittige periode. Huurders van bedrijfsruimte Een gebouwde onroerende zaak bestemd voor de uitoefening van een winkelbedrijf, horeca of ambachtsbedrijf en waar een voor het publiek toegankelijke ruimte aanwezig is voor rechtstreekse levering van roerende zaken of voor dienstverlening.
» Meer over bedrijfsruimte
bedrijfsruimte
en kantoren kunnen hier boven op dit jaar een huurverhoging van ruim 10% verwachten als de huur automatisch worden geïndexeerd. Een goed moment voor advocaat huurrecht bedrijfsruimte Rosa Ruimschotel om in dit blog aandacht te besteden aan het indexeringsbeding.

De meeste huurovereenkomsten voor kantoorruimte en middenstandsbedrijfsruimte Bedrijfsruimte bestemd voor de uitoefening van een winkel, horeca of ambachtsbedrijf en waar een voor het publiek toegankelijke ruimte aanwezig is voor rechtstreekse levering van roerende zaken of voor dienstverlening.
» Meer over middenstandsbedrijfsruimte
middenstandsbedrijfsruimte
maken gebruik van ROZ-modellen. In artikel 4.5 van het ROZ-model Huurovereenkomst is bepaald dat de huurprijs jaarlijks wordt aangepast in overeenstemming met het indexeringsbeding in de Algemene Bepalingen. Kort samengevat betekent dit dat een huurprijs mag worden geïndexeerd aan de hand van de consumentenprijsindex (CPI), in de volksmond: de inflatie. En die kan wel oplopen tot 14%.

Extreme inflatie door onvoorziene factoren

De extreme inflatie in 2022 wordt grotendeels veroorzaakt door een combinatie van de gevolgen van de Covid-crisis (personeelstekort, stijging bouwmaterialen) en de oorlog in Oekraïne (extreme gasprijsstijging). De vraag kan worden gesteld of de extreem hoge inflatie kan worden aangemerkt als een onvoorziene omstandigheid? En kan de huurder tegen de indexering bezwaar maken door een beroep te doen op Onvoorziene omstandigheden Omstandigheden die partijen niet hebben (kunnen) voorzien bij het sluiten van een overeenkomst die een wezenlijke (nadelige) invloed hebben op de (wijze van) nakoming van de overeenkomst.
» Meer over onvoorziene omstandigheden
onvoorziene omstandigheden
?

Huurder hoge inflatie moeten voorzien?

De oorzaken van de inflatie zijn op zichzelf al in de rechtspraak aangemerkt als onvoorziene omstandigheden. Zo is er al veel rechtspraak over de Coronapandemie en zijn recentelijk ook de gasprijsstijgingen en de oorlog in Oekraïne toegevoegd aan het rijtje onvoorziene omstandigheden. Als deze lijn van rechtspraak wordt doorgezet is het niet ondenkbaar dat een rechter oordeelt dat een huurder bij aangaan huurovereenkomst een (mogelijke) prijsverhoging van ruim 10% ineens niet had kunnen en hoeven voorzien.

Factoren die hierbij een rol kunnen spelen is het feit dat een geïndexeerde huurprijs niet tijdelijk is: de huurprijs blijft voor altijd verhoogd (anders dan gasprijzen). De extreme indexering blijft dus doorwerken. Daarnaast zijn huurders van (met name) 290-bedrijfsruimte vaak ook al geraakt door de hogere energieprijzen (en hebben misschien nog last van de nadelige effecten van coronasluiting).

Ga eerst het gesprek aan!

Mocht een huurder de indexering niet kunnen dragen of hier bezwaar tegen hebben, dan is het altijd raadzaam om eerst in overleg te treden met de verhuurder. Misschien zijn er oplossingen te bedenken waarmee aan de belangen van beide partijen tegemoet wordt gekomen. Bijvoorbeeld, het delen van de pijn (net zoals bij Coronasluitingen). Ook voor verhuurders kan het uiteindelijk lonen om de huur niet tot het maximale te verhogen. Een failliete huurder betaalt immers helemaal geen huur.

  Thomas van Vugt

  Thomas van Vugt

  Thomas adviseert en procedeert met name op het gebied van het verbintenissenrecht, het vastgoedrecht, en mediarecht. Bekijk hier zijn track record. Volg Thomas op Twitter en LinkedIn.

  Ravel Residence