Terug
O

Onvoorziene omstandigheden

Onvoorziene omstandigheden is een juridische term voor omstandigheden die partijen niet hebben en kunnen voorzien bij het sluiten van een overeenkomst Een meerzijdige rechtshandeling, waarbij een of meer partijen jegens een of meer andere partijen een verbintenis aangaan.
» Meer over overeenkomst
overeenkomst
. Wat voorzienbaar was en wat niet hangt af van het geval.

De wet (artikel 6:258 Burgerlijk Wetboek) geeft de rechter de mogelijkheid om op verzoek van een contractspartij een overeenkomst geheel of gedeeltelijk te wijzigen of zelfs te ontbinden, als er sprake is van onvoorziene omstandigheden. Deze omstandigheden moeten wel van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst door de wederpartij De tegenpartij in een procedure of de partij met wie een contract is gesloten.
» Meer over wederpartij
wederpartij
naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid Een bron van ongeschreven objectief recht waaraan mensen zich moeten gedragen jegens elkaar.
» Meer over redelijkheid en billijkheid
redelijkheid en billijkheid
niet mag worden verwacht.

Rechters treden terughoudend bij een beroep op onvoorziene omstandigheden. Contractsvrijheid en partijautonomie staan voorop. In beginsel moet een overeenkomst worden nageleefd ook al is dit (zeer) nadelig geworden voor een contractspartij. In de rechtspraak zijn o.a. de volgende uitzonderingsgevallen vastgesteld:

  • als er sprake is van een ernstige verstoring in het evenwicht tussen de contractuele verplichtingen van partijen;
  • als het nut van het contract Een akte (schriftelijke vastlegging) van een overeenkomst.
    » Meer over contract
    contract
    verloren is gegaan omdat het doel van partijen onbereikbaar is geworden;
  • als nakoming extreem nadelig is geworden voor één van partijen.
Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op